รับจ้างทำสวนรับจ้างทั่วไป แลกค่าข้าว ดีกว่าขอใครกินครับ

ต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้ว บางคนก็ไม่ชอบที่สบายๆไปแล้วฉ้ อโ กงคนอื่น วันนี้มีเรื่องราวของคนนึงเค้าสู้ชีวิตมาก ไม่ยอมแพ้ต่อโช คชะตา เรื่องมีอยู่ว่า “ผมหิวครับ ขอทำง านแล กค่าข้าวครับดีกว่าไปขอเขากิน ชีวิตเกิดมามันก็ต้องสู้”

ใครต้องการคนทำง านในสวน เห็นใจค่ะ เจอกลางทาง ตามาจากสิงห์บุรี มาทำง านสระแก้ว ทำง าน 6 เดือนไม่ จ่ ายเงิ น จ่ ายไม่ครบหิ วข้าวไม่มีเงิ นตอนนี้ได้ให้กินข้าวแล้ว

หาง านให้แกค่ะ สวนไหนต้องการคนง านค่ะ ตาแกทำเป็น หมดค่ะ เครื่องตั ดหญ้า อุปกรณ์การทำสวน ตอนนี้เจอตาแก อยู่ลงเนินเขาเก ลือค่ะ ใครพบเห็น แจ้งได้นะคะ

 

เรื่องราวจาก : ชาวสวน ลำไยจันทบุรี
แหล่งที่มา เพจเกษตรผสมผสาน