ตำรวจจับมือกรมขนส่ง เตรียมใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ผู้กระทำผิดกฎจราจร

สตช.เตรียมใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ผู้กระทำผิดกฎจราจร เริ่มต้นทุกคนมี 12 คะแนน หากคะแนนหมดจะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่หากฝ่าฝืนโทษหนัก…

พลตำรวจดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมขนส่งทางบก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันพัฒนาแอป ‘KHUB DEE’ เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ และเป็นช่องทางในการชำระค่าปรับ

โดยจะเริ่มบังคับใช้พร้อมกับ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ วันที่ 9 มกราคม 2566 โดยผู้ขับขี่มีทั้งหมด 12 คะแนน เมื่อทำผิดกฎจราจรหรือไม่ชำระค่าปรับ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ โดยเกณฑ์การตัดคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

1.หลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดเหตุจำนวน 20 ทำความผิดเมื่อทำผิดทั้งที่ความผิดแบ่งเป็นสี่ระดับได้แก่

– ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด, ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

– ตัด 2 คะแนน คือ ขับรถฝ่าไฟแดง, ขับรถย้อนศร, ขับรถขณะถูกเพิกถอนใบขับขี่

– ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี

– ตัด 4 คะแนน คือ เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.กลุ่มความผิดอื่น ๆ ตามฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 42 ฐานความผิด เช่น จอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ โดยจะถูกตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด

หากผู้ขับขี่ถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน หากฝ่าฝืนขับขี่ขณะถูกสั่งพักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจถูกสั่งพักมากกว่า 90 วัน และหากถูกสั่งพักเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท

ส่วนการคืนคะแนนมี 2 รูปแบบ คือ เมื่อครบหนึ่งปีจะได้คืนอัตโนมัติ กับเมื่อเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน หรือเหลือ 0 คะแนน แล้วผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกที่จัดปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนหรือชำระค่าปรับผ่านเว็บไซต์ E-Ticket PTM, แอปพลิเคชั่น KHUB DEE หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้.