5ร าศีเตรียมตัวรับทรัพย์ บุญเก่าหนุนนำชีวิตเจริญมั่นคง

ราศีกันย์

ให้หาต้นเหตุให้เจอ และลงมือกับมัน แต่ในส่วนของผลงานนั้น

ปีนี้ คุณจะได้ข่าวดี เกี่ยวกับความนิยมยกย่อง ได้รางวัล ได้เกียรติยศ

บุคคลที่อยู่รอบ จะมองคุณด้วยความชื่นชม คนที่เคยร่วมงานกันมา

ก็จะตระหนักในความสามารถของคุณ ส่วนคนที่เคยสบประมาทคุณไว้

จะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงกันแน่ สิ่งสำคัญมากที่สุดอีกอย่ าง

คือการเปิ ดตัวเองให้กว้าง ออกสังคมให้มากขึ้น พบปะผู้คนใหม่

หรือแลกเปลี่ยนกับคนที่ต่างไปจากชีวิตประจำวัน

และจะได้มิตรทางการงาน อันนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต

ในภาพรวมแล้ว คุณหวังได้ในเ รื่ อ งของตำแหน่งหน้าที่ การสอบ

การแข่งขัน และจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้ อกูลอยู่มาก เ รื่ อ งหนัก นั้นเจอแน่

อย่ าถ้าคุณเองสู้ไปไม่ถอย แล้วจะได้ชัยชนะ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ ในปีนี้อย่ างแน่นอน

ราศีพฤษภ

โช คชะตาในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้บ างสิ่งบ างอย่ างมาครอบครอง

เป็นสิ่งของมีค่าราคาแพง มีโอกาสได้รถหรือบ้ านคันใหม่ในระยะเวลาอันสั้น

คนที่เกิ ดในราศีนี้เป็นคนที่มีความอดทนมุมานะในการเลี้ยงชีพมาก

พลังใจที่เข้มแข็ง มีความละเอียดในการใช้ชีวิต

คุณเองนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในความรักมากคนหนึ่ง

มากถึงว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่ างกับฝ่ายตรงข้ามได้เลย

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิต

จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขและไม่ลำบ าก

ราศีมีน

เ รื่ อ งของการเ งินถือว่าไปได้ดี คุณเป็นราศีที่จะมีโ ชค มีเ งินก้อนโตเข้ามา

หรือบ างคนอาจจะมีโอกาสเ รื่ อ งการหมุนเ งินใหม่

ถ้ามองกันแล้วความมั่นคงในชีวิตของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อย่ างแน่นอนต้องย้ำว่าปีนี้คุณมีโอกาสในเ รื่ อ งการ ลงทุนที่หลากหลาย

ไม่ได้บอกว่าทุกอย่ างจะดีหมด บ างอย่ างก็ดี แต่บ างอย่ างก็อยู่ในจุดที่ต้องระมัดs ะวั ง

สิ่งสำคัญขอให้เราตั ดสินใจหรือทำสิ่งต่าง ด้วยสติและด้วยประสบการณ์

อย่ าตั ดสินใจทำอะไรตามที่คนอื่นบอกว่าดีบอกว่าใช่ เพราะโอกาสที่จะเสียเงิ นไปฟรี

ราศีสิงห์

ช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงิ นเข้ามา ใครกำลังมองหาช่องทางใหม่

หรือกำลังจะเปลี่ยนงานจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม คนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีความคิดดี

มีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น เป็นบุคคลที่ใครในสังคมต้องการอย ากได้อย ากมี

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่แก้ปั ญหาให้กับบุคคลอื่นได้

แต่จัดการกับปั ญหาของตัวเองไม่ได้สักที

หลายสิ่งหลายอย่ างที่ช่วยเหลือคนอื่นไปแต่สุดท้ายตัวเองก็กลับกลายเป็นหมา

ดว งชะตาของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ดิบได้ดีจากคนใกล้ตัว

แต่จะต้องระมัดs ะวั งคนใกล้ตัวบ างคนที่อาจทำให้ตัวคุณลำบ ากใจ

โช คชะตาชีวิตจะนำพาให้คุณรู้จักกับคนคนหนึ่ง ที่จะทำให้โช คชะตาชีวิตของคุณสูงขึ้น

ช่วงนี้

ราศีพิจิก

โดดเด่นในเ รื่ อ งของการเงิ น มีเงิ นเข้ามาแบบไม่ข าดสาย ทำอะไรก็ทำให้ประสบความสำเร็จ

มีความน่าเ ชื่อถือมากขึ้น ชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถเป็น

ไปได้ทั้งคนแสนดีและແย่มากภายในคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา

แต่ทั้งนี้ก็อย่ารอแต่บุญเก่า ควรทำบุญเพิ่มสม่ำเสมอไปด้วย

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com