ปรับสมุดเงินฝาก 2 ล้าน เห็นดอกเบี้ยแล้วพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลย

ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้ TikTok @max_bkk_888 ได้โพสต์วิดีโอที่ได้ไปปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยได้ฝากเงินไว้ 2 ล้านบาท ครบปีแล้วจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ไปดูกัน โดยได้โพสต์ระบุว่า…

ฝากเงินไว้ในบัญชี 2 ล้านบาท ครบ 1 ปี ก็เลยมาปรับสมุดบัญชีดูว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่กันนะ

พอสมุดเด้งออกมาเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากยอดเงินต้น 2 ล้านบาท แทบจะพูดไม่ออก บอกไม่ถูก

โดยเงิน 2 ล้านในบัญชีเขาได้ดอกเบี้ย 3,773.42 บาท ซึ่งแสดงว่าเงิน 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,886.5 บาทเท่านั้นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก max_bkk_888