7 ปีนักษัตร ดว งชะตาพุ่งหนุนนำชีวิต เงินทองไหลมาเทมา

7 ปีนักษัตร ดว งชะตาพุ่ง หนุนนำชีวิต เ งินทองไหลมาเทมา

ดาวรุ่ง.ปีระกา

ในคนที่เกิ ดหนึ่งปีเต็มที่ต้องเผชิญ ทั้งปั ญหาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ อง

การเงิ นที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออกใคทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังห ล อ กไม่ประสงค์ดี

แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีนี๊ดว งของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐ

กว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ าง

แน่นอนยิ่งการเงิ นแล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเงิ นแสน เงิ นล้านแน่นอน

มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโตหาก

ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้ากร ร มนายเ ว รผลบุญจะช่วยให้

ผ่านพ้นเคราะห์กร ร ม ที่ประสบอยู่ชะตาจะดีจากนี๊ย าวไป

ถึงช่วงกลางปีจะดว งขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็จะ

ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจถ้าอ่า นแล้วดีโช คเข้าข้างขอให้

แ ช ร์เก็บดว งนี๊ไว้จงพบกับความสุขความรุ่งเรือง ในชีวิตเทอญ สาธุ ๆ เป็นจริงเถิด

ดาวรุ่ง.ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง ปีนี๊แม้จะเป็น ช่วงขาขึ้นมีรายรับมากกว่า

รายจ่ายแม้จะเจอปั ญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง

แต่เลิกน้อยใจคิดมากได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระหนี๊สินของคุณจะหมดไป

ในช่วงไม่เกินกลางปีนี๊ ปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี๊ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ หรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง

ลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะ

เริ่มประสบความสำเร็จ อย่ างราบเรียบหากอ่า นแล้วดี

โช คเข้าข้างขอให้เก็บด ว งนี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ ๆ

ดาวรุ่ง.ปีชวด

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดว งไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อย

ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้

แต่บัดนี๊ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ

จะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงกลางปีจะหมดเคราะห์หมดโ ศ ก

โช คลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด วงจะดีอย่ างมาก

ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี

หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี๊ก็จะพบกับความสุขความเจริญ

อำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคอง

ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าอ่า นแล้วดีโช คเข้าข้างขอให้เก็บดว ง

นี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ

ดาวรุ่ง.ปีวอก

คนที่เกิ ดปีวอกก่อนหน้านี๊เป็น ช่วงเวลาแห่งความทุ กข์เรื่ องเ งิน

เดือดร้อนกับ การหาเ งินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บและ

ยังมีปั ญหาในเรื่ องความรัก ที่ไม่ลงเอยหรือจบไม่ดีแต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป

คนเราต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณเลย

ดว งชะตาของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้า ย เหล่านั้นแล้ว

จะหมดทุกข์หมดโศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ

เรื่ องทุกปั ญหาต่างๆ จะหมดไปช่วงนี๊ให้ทำบุญมากๆ

จะช่วยหนุนนำคุณ ปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็กๆ

ก็ตามจงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้อ่า นแล้วดี

โ ชคเข้าข้าง ขอให้เก็บดว งนี๊ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญท่าน

ดาวรุ่ง.ปีขาล

คนที่เกิ ดปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทองรุ่งเรืองที่สุด

และอยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี๊สินที่มีอยู่อาจจะมีปั ญหาอุปสรรคเล็กน้อย

กับการทำมาค้ าขายแต่บอกได้เลยว่าด ว งชะตาของคุณ

จะได้ปลดห นี๊อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น

ขยันตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การกอบโกยเงิ นในช่วงเดือนนี๊ จะทำให้คุณได้รับทรั พย์

แบบไม่ทันค าดคิดค าดฝันกันเลยทีเดียวและด ว งการเงิ นของคุณในปีนี๊จะสดใส

ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดีโช คเข้าข้างคุณให้

แ ช ร์ด ว งนี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ

ดาวรุ่ง.ปีกุน

คนที่เกิ ดปีกุนนั้นค่อยข้างลำบ ากการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงิ นชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบ างครั้งถึงกับ

ต้องอดมื้อกินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่ด ว งชะตาของ

คุณกำลังจะเปลี่ยนไปมีเกณฑ์จะได้ปลดห นี๊ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง

โช คชะตาจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด ว งของคุณ ดำเนินไปพบกับ

ความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม

ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเ งินเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย

และนอกจากจะได้ปลดห นี๊แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช ค

เสี่ย งโ ชคเล็กๆ น้อยๆ หากอ่า นแล้วดี โช คเข้าข้างขอให้เก็บดว งนี๊ไว้

จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตคุณเทอญ สาธุสาธุสาธุ เป็นจริงด้วยเถิด

ดาวรุ่ง.ปีจอ

หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะตาจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี๊สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่เป็นในปีนักษัตร

ที่จะได้ปลดห นี๊สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลยการ

ทำมาค้ าขายจากที่เคยชะลอตัว การเ งินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความไหลลื่น

ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โช คเข้าข้างขอให้เก็บ

ด ว งนี๊ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตสาธุ

ข้่อมูลverrysmilejung