6 นิสัยผู้นำสุดแย่ ที่ลูกน้องไม่อยากเข้าใกล้

6 นิสัยผู้นำสุดแย่ ที่ลูกน้องไม่อยากเข้าใกล้

1. หัวหน้าที่ไม่ให้เกียรติ

หัวหน้าที่ชอบพูด ห ย า บ ค า ย ไม่ให้เกียรติลูกน้องเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ ไม่ใช่แค่กับลูกน้องไม่ว่าใครก็ไม่อยากเจอ พฤติกรรมเหล่านี้

เพราะบางคนอาจจะรับได้ แต่สำหรับบางคน คำ ห ย า บ คำพูดต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องใหญ่ หากอยากตักเตือนควรเรียกไปตักเตือนส่วนตัวจะดีกว่า

2. หัวหน้าที่ไม่มีความยุติธรรม

ความยุติธรรม เป็นอีกสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าควรมี การเลือกที่รักมักที่ชังเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทำ โดยเด็ดขาด

หัวหน้าที่เลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียม ลำเอียงจะทำให้พนักงานคนอื่น ๆ ไม่นับถือเอาได้ง่าย ๆ อย่ามองผลงานของลูกน้องด้วยอคติ

ต้องมองด้วยความเท่าเทียม และเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

3. หัวหน้าที่ไม่ รั ก ษ า คำพูด พูดอย่างทำอย่าง

พูดอย่างทำอย่าง รับปากไปส่ง ๆ แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เป็นอีกพฤติกรรมแสนห่วยที่ไม่มีใครอยากเจอ วาดฝัน วาดความหวังให้พนักงาน

และสุดท้ายก็ ทำ ล า ย ด้วยตัวเองหรือพฤติกรรมที่ต่อหน้าชมว่าดี แต่ลับหลังกลับเอาไปว่าให้พนักงานคนอื่นฟัง

ถ้ารู้ความจริงนอกจากจะทำ ร้ า ย ความรู้สึก พนักงานแล้วยังทำ ร้ า ย ตัวเองด้วย เพราะพนักงานจะไม่เชื่อใจคุณอีกเลย

4. หัวหน้าที่ไม่ฟังใคร

เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรม

ของหัวหน้า ห่ ว ย ๆ ที่ใครก็ไม่อยากพบเจอ การไม่รับฟังความเห็นของลูกน้องนอกจากจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดี

ไม่อยากเสนอความคิดในครั้งต่อ ๆ ไปแล้ว บางครั้งอาจทำให้คุณพลาดไอเดียดี ๆ ไปด้วยเจ้านายแบบนี้จะทำให้ลูกน้อง

รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลูกน้องไม่กล้าคิดและพัฒนาตัวเอง ก็จะส่งผลต่อบริษัทในระยะยาว

5. หัวหน้าขี้ระแวง ไม่ไว้ใจลูกน้อง

บางครั้งสิ่งที่พนักงานหรือลูกน้องต้องการอาจเป็นเพียง ความไว้เนื้อเชื่อใจเท่านั้น การทำงานร่วมกันถ้าไม่เชื่อใจกัน

ก็จะทำให้ทำงานร่วมกันได้ยาก เพราะลูกน้องจะรู้สึกโดยจับผิดอยู่ตลอดเวลา รู้สึก ห ว า ด ร ะ แ ว ง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดี และยังสร้างความกดดันต่อพนักงานอีกด้วย ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

ความไว้ เ นื้ อ เชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างสนิทใจ

6. หัวหน้าที่ไม่ยอมรับความผิด

ข้อนี้ก็พบเจอได้บ่อยเหมือนกัน หัวหน้าที่ทำอะไรก็ถูกอยู่เสมอ ไม่เคยผิด ไม่ยอมรับความผิด ชอบโยนความผิดไปให้ลูกน้อง

ข้อนี้ถือเป็นหัวหน้าที่ใช้ไม่ได้เอาเสียเลย ตำแหน่งหัวหน้าเป็นตำแหน่งสูงทำให้คนเหล่านั้นกลัวเสียหน้า ไม่กล้าขอโทษ

ไม่กล้ายอมรับผิด ตัวเองทำได้ทุกอย่าง แต่พอคนอื่นทำบ้างไม่ได้ ต้องโดนตำหนิ โดนบทลงโทษต่าง ๆ นานา

อยากจะฝากถึงหัวหน้าทุกคน ต่อให้คุณจะใหญ่โต สักแค่ไหน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวคุณ

สิ่งแรกที่ควรทำคือการยอมรับความผิด และกล่าวขอโทษ

ขอขอบคุณ s m a r t s m e