บัตรคนจน 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรคนจน 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ซึ่ง ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 8,036,357 ราย ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 ราย

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน รับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ดังนี้

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

สังกัดกรมบัญชีกลาง
ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ การลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้น ที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำว่า การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประชาชนที่สนใจ มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง