จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน “ชีวตทุกคนต่างมีขึ้น มีลง” (เป็นกำลังใจให้คนท้อ)

จังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน “ชีวตทุกคนต่างมีขึ้น มีลง” (เป็นกำลังใจให้คนท้อ)

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22 ปี..แต่ต้องรออีก 2 ปีถึงจะหางานทำได้

ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิต เป็นนายตัวเอง

เป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20

แต่ต้องมาประสบอุ บั ติ เหตุจ บ ชี วิ ตลงในอายุ เพียงแค่ 25 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง..ขณะที่บางคนแต่งงานแล้ว แต่มีลูกไม่ได้

ดาราดังบางคน วางมือ จากวงการบันเทิงต อนอายุ 35 ปี

ขณะที่ดาราบางคนแจ้ง เกิดในวัย 5 0ปี

บางครั้งเราก็ได้เหนว่า…ผู้คนรอบตัว เราหลายๆคน

บางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน ก็ประสบความสำเร็จทีหลัง

เราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใจ

และอย่าได้ประเมินใคร ต่ำเกินไป หรือเผลอไป

ดูถูกใคร…เขาอาจกำลังทำงาน อย่างหนัก ในเส้นทางของเขา

และเราก็ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเส้นทางของเราชีวิต ของแต่ละคน

มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจังหวะเวลา

ที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้ น้อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดีย วโตเป็นถั่วงอกเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้ เร็วแต่ ก็คงอยู่ได้ไม่นาน

บางคนเปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติมโต

และบ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออกดอกออกผมแล้ว ยั่งยืนและยาวนานกว่า

จำไว้…ไม่มีหรอกคำว่า ล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้ วล้มเลิกไปก่อน

จงอย่าเปรียบเทียบความล้มเหลว ของเรากับ ความสำเร็จของใคร

แค่บางจังหวะ ในชีวิตอย่าคิดว่า จะเป็นแบบนี้ ตลอดไปทุกความสำเร็จ

ของทุกคน…มีช่วงเวลา ที่เหมาะสม ของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงินเก็บ

ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อย เพราะผมยังไม่ ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพยายามเลย

ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไม่ทำ เพราะต่อให้ผมเลือก

ที่จะสบายและขี้เกียจ ทำงานในวันนี้ แต่..ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบาก

ทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้เลยอ

ย่าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เพราะชีวิต ยิ่งพยายามจะยิ่งโชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใด

ที่ปราศจากความวุ่นวายข องบุคคล ดังนั้น…ความเข้มแข็ง

คือหนทางเดียวที่ผมเลือก คุณจะไม่อิจฉารายได้ หรือเ งินเดือนของคนอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่างหนักทุกวัน และลำบาก

แทบทุกคืนกว่าที่จะได้มา อยู่ในจุดนี้ และมีมากขนาดนี้ได้

ขอบคุณ H e y S u c c e s s