คุณมองเห็น “วงกลม” ในภาพนี้หรือไม่?

ในบางครั้งสิ่งที่ตาเห็นก็อาจหลอกตาเราได้เหมือนกัน เช่นเดียวกับภาพนี้ที่มีทั้งภาพสี่เหลี่ยม และวงกลม แต่คนส่วนใหญ่จะมองเห็นสี่เหลี่ยมก่อน ซึ่งเรื่องนี้สามารถพิสู จน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อสมองสั่งการให้มองบางสิ่ง เราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้น

โดยที่ไม่ได้สังเกตว่ามีความผิ ดปกติในสิ่งนั้นหรือไม่ การกำหนดการรับรู้จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ ลักษณะของวัตถุ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบ จากภาพด้านบนนี้ ถ้าดูแบบเผิน ๆ จะเห็นว่าภาพนี้คือเส้นลายขวางที่รวมกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากสมองสั่งการให้มองเห็นเป็นแบบนั้น จึงทำให้มองไม่เห็นวงกลมที่ซ่ อนอยู่ในภาพ

แต่หากรู้ว่าในภาพนี้มีวงกลมอยู่ด้วย หรือถูกถามซ้ำว่าเห็นวงกลมในภาพนี้หรือไม่ การเพ่งมองรูปนี้จะเปลี่ยนไป เนื่องจากมีการพินิจพิจๅรณๅมๅกขึ้น การมองเห็นภาพในลักษณะนี้ไม่ใช่มายากล และไม่ได้มีเทคนิคหลอกลวงใด ๆ แต่เป็นเพียงการสั่งงานของสมองที่สั่งงานไปยังประสๅทตา

ถ้าคุณมองเห็นวงกลมโดยไม่อ่านคำตอบเลย แปลว่าคุณเป็นคนที่สุ ด ยอ ด ทั้งการรับรู้และการมองเห็น คุณเป็น 2 ใน 10 คนที่เห็น ถ้าเล่นเกมส์จั บผิ ดภาพต้องเจอก่อนใครเพื่อนแน่นอน ส่วนคนที่มองเห็นโดยมีคำใบ้ช่วยแสดงว่าคุณจะออกเป็นแนวนักสืบมๅกกว่า

โดยการมองในครั้งแรกอาจไม่ได้ตั้งใจสังเกต แต่เมื่อสมองสั่งว่าให้มองหา “วงกลมในภาพ” เราจะเริ่มสังเกตมากกว่าครั้งแรก ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “ภาพลวงตา” ซึ่งเกิดขึ้นได้กับรูปร่าง หรือขนาดที่คุณไม่คุ้นตา และมีความผิ ดปกติไปจากควๅมเป็นจริง

เรื่องราวแบบนี้ เกิดขึ้นได้กับการดำเนินชีวิต ดังนั้นการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจ หรือลงมือทำอะไร จะช่วยให้มีความละเอียดรอบคอบมๅกขึ้น และหากฝึกให้เป็นนิสั ย “ภาพลวงตา” ทั้งหลายก็จะไม่สามารถหลอกเราได้อีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูล tonkit360.com