มีเกณฑ์ รว ย พร้อมเป็นเศรษฐีใหม่

ร าศีที่มีเกณฑ์จะ ถูกร างวัลใหญ่ จากที่เคยมีปัญห าทางการเงิ น ก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อย

เ รื่ อ ง ร้ า ย จะกลายเป็นดีในที่สุด มาดูกันว่าแต่ละຮาศีนั้นเป็นอย่ างไร หลังจากนี้ไปจะดีขึ้นย่ างแน่นอน ใครมีຮาศีไหนลองมาอ่ านคำ ทำ น ายกันได้เ ล ย

คนเกิดຮาศีเมถุน

เป็นคนที่มีหลายอาร มณ์  มีความเป็นคน 2 บุคลิกในตัวเอง แต่ว่าเ รื่ อ งง า นนั้นจะโดดเด่นเ ล ย

แม้จะยุ่งย ากอยู่บ้างแต่ก็ทำออกมาได้ดีเ ล ยล่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจตัวเอง ในด้านความรัก คนในครอบครัว

ก็จะกดดันสักหน่อย จะต้องอ ดท นให้มาก มุ่งมั่นทำง า นให้ดี และยังมีเกณฑ์ที่จะรว ยจากการ

ถูกร างวัลใหญ่อีกด้วย เก็บโชคดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต ส าธุ

คนเกิดຮาศีเมษ

จะเป็นคนที่มีความขยันมากเ ล ย กล้าที่จะตั ดสินใจ สู้ชีวิตแบบสุด ไปเ ล ย

แต่ว่าก็เบื่ อง่ายเหมือนกัน ให้ร ะวังเ รื่ อ งอาร มณ์กับสติตัวเองหน่อยนะ พย าย ามมีสติกับทุกอย่ างแล้วจะดีเอง

ในช่วงนี้ ชีวิตของชาวเมษจะได้พบกับสิ่งดี เข้ามา แต่ก็ประม าทไม่ได้เนื่องจากอุปสรร คก็ยังเยอะอยู่ ซึ่งสิ่งที่

จะพาไปรอดได้นั้นก็คือ สติ นั่นเอง ในด้านของการง า นนั้นจะได้เจอคนที่เข้ามาช่ว ยแม้จะสะดุดหน่อย

แต่ก็ยังไปได้อยู่และมีเกณฑ์จะดีขึ้นเรื่อย ในอนาคต หาก ดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีกรกฎ

เป็นอีกຮาศีที่แปรปรวนไม่น้อยเ ล ย มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนง า นใหม่ถึง 90 % แต่ว่าง า นใหม่

นั้นก็เป็นง า นที่ดีขึ้น อ ย ากจะทำง า นอะไรลงมือทำได้เ ล ย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหากจะต้อง

เจอปัญห าอะไรใหญ่แ ค่ไหนก็จะสยบมันลงไปด้วยความรัก คู่รักจะเป็นผู้คอยส่งเสริ มให้ชีวิตดีขึ้น

จงดูแลใจของคนรักให้ดีด้วย พอตั้งใจทำทุกอย่ างดีแล้ว เงิ นจะไหลเข้ามาเมื่อถึงเวลาของมัน

หากมีความเชื่ อในเ รื่ อ งของโชคชะต า ต ามຮาศี ขอให้เช ฟ ดว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ส าธุ

คนเกิดຮาศีกันย์

เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตน่าดูเ ล ย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งตัว

จะมุ่งมั่นสูง มีโอกาสที่จะได้รับเงิ นก้อนโตด้วย คนที่ทำธุรกิจจะมีกำไรดี ทำอะไร

ก็สำเร็จ ส่วนเ รื่ อ งรักอาจจะต้องปล่อยวางก่อน หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีตุลย์

ชาวตุลย์นั้นจะรว ยได้ก็มาจากง า นที่ตั้งใจทำ มุ่งมั่นอย่ างเต็มที่กับง า น จงตั้งใจอย่ างจริงจังนะ

ความสำเร็จจะมาได้อย่ างน่าภาคภูมิใจ ในเ รื่ อ งความรักนั้นก็สมหวัง คนที่เลิกราไปก็คือไม่ใช่เนื้อคู่

เพร าะหากเป็นคู่แท้กันแล้วจะไม่ได้จากกันไปไหนเ ล ย หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีสิงห์

ทุกสถานการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะเจอปัญห าเข้ามาหนักมากแ ค่ไหน

จ นท้อมากก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทุกปัญห าจะแ ก้ไปได้อย่ างผ่านไปสบาย

ตั้งใจที่จะทำอะไรก็จงลงมือทำ ใส่ความตั้งใจให้เต็มที่แล้วมันจะสำเร็จ

ในแต่ละຮาศีนั้นก็มีดว งชะต าที่แตกต่ างกันออกไปด้วย คนมันจะรว ยพอถึงเวลา

ก็จะต้องรว ยอย่ างแน่นอน เพียงแต่อย่ าไปท้ อถอยต่อชีวิตไปก่อนไม่ใช่วันนี้ก็คง

มีสักวันที่เป็นของเราอย่ งแน่นอน ส่วนຮาศีใดที่กำลังเป็นขาขึ้นก็จงบริหารชีวิตให้ดี

บริหารเงิ นให้ดี แล้วทุกอย่ างมันจะดีต ามไปด้วย หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีมีน

เป็นຮาศีขี้เบื่ อเ ล ย ไม่ค่อยชอบอยู่ที่เดิม ย้ ายไปโน่นมานี่บ่อยมาก ง า นที่ทำเกี่ยวข้องกับ

การเดินทางจะดีและทำให้รว ยขึ้นมาได้ และจงมีสติในการใช้ชีวิต ความรักนั้นดีคนรักจะ

คอยเกื้อหนุนให้ชีวิตดี ร่ำรว ยมากขึ้นกว่าเดิม ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

คนเกิดຮาศีกุมภ์

เป็นคนที่ลึกลับทีเดียว มีนิ สั ยเป็นคนกวน เ รื่ อ งง า นก็ผิ ด ถูก แต่จะเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ความรักสมหวังมีรักที่ดีทีเดียว อีกทั้งคนรักยังช่ว ยหนุนให้ชีวิตดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับคนที่ชื่นชอบการเ สี่ ย งโชคกับตัวเล ขมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ก็คราวนี้แหละ

เก็ บโชคดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สาธุ

คนเกิดຮาศีมังกร

ຮาศีนี้จะหัวโบราณสักหน่อย ชอบคิดมาก คิดเยอะกับทุกเ รื่ อ ง โดยเฉพาะเ รื่ อ งง า น

และในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ง า นดีมากขึ้นเรื่อย และมีลูกน้องที่น่ารักคอยให้ความ

ร่วมมืออีกด้วย เป็นคนที่รักความยุติธรรม อะไรที่ทนไม่ได้ก็เลิกไปกันข้างหนึ่งเ ล ย

เก็ บโชค ดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สา ธุ

คนเกิดຮาศีธนู

จะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การง า นมาก

และมีแววจะได้เปลี่ยนง า นด้วย ช่วงนี้จะได้รับโชคก้อนใหญ่จากการถูกร างวัล

สำหรับการลงทุนอาจจะได้จ่ายเยอะหน่อยนะ คนที่ควรใส่ใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัว

คนรักให้ดูแลใจกันดี เพร าะปัญห าอาจจะเข้ามาให้วุ่นวายทีเดียว

หากดว งคุณดี ให้เก็บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์ สมหวัง

คนเกิดຮาศีพิจิก

ค่อนข้างอาภั พรักเ ล ยล่ะ ຮาศีนี้มีเกณฑ์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ในเ รื่ อ งง า น ก่อนนี้ทำอะไร

ก็มักมีแต่ปัญหา ติดขั ดไปหมด แต่ว่าให้อ ด ท นใจแข็งไปก่อนนะ แล้วทุกอย่ างจะค่อย ดีขึ้นเอง

การง า นต้องดูให้ละเอียด การเงิ นต้องบริหารดี แล้วจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอด

หากมีความเชื่ อในเ รื่ อ งของโชคชะต าต ามຮาศี ขอให้เช ฟดว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ส าธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ