น้ำมันยางนา ใช้แทนดีเซลได้ 100 % ลดตุ้นทุนเกษตรกร

อบต.พิมาน จ.นครพนม โชว์ความสำ♭ร็จทดลองเจาะน้ำมันยางนา เติมเครื่องจักรการเกษตร ลดรๅยจ่ๅย เพิ่มรๅยได้ ประหยัด 100 เปอร์เซ็นต์ ทดลองวิจัยมาเกือบ 10 ปี มั่นใจไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์การเกษตร

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก และนายยงยุทธ ไชยต้นเทือก วิทยากรฐานเรียนรู้น้ำมันยางนาโชว์ความสำ♭ร็จในการทดลองวิจัย ในการนำน้ำมันยางนา มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถนา เครื่องสูบน้ำ

ทั้งนี้มีการทดลองวิจัย ร่วมกับหลายหน่วยงาน มานานเกือบ 10 ปี จนประสบความสำ♭ร็จ สามารถนำน้ำมันยางนา 100 เปอร์เซ็นต์ มาเติมเครื่องจักรกลการเกษตรรถไถนาเดินตามเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล สามารถประหยัดค่ๅใช้จ่ๅย และเพิ่มระยะเวลาการทำงาน เพิ่มขึ้นเท่าตัว

สำหรับโครงการวิจัยทดลองเจาะน้ำมันยางนาเพื่อเป็นพลังงานทดแทน สู้วิกฤติน้ำมันแพง ทาง อบต.พิมาน ได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ ทดลองใช้มานานเกือบ 10 ปี โดยนำน้ำมันยางนา ไปใช้แทนน้ำมันดีเซล ซึ่งสามารถนำไปผสมตามอัตราส่วน 50 ต่อ 50 หรือสามารถนำน้ำมันยางนาเติมได้ 100 เปอร์เซ็นต์

มีการทดลองแล้ว เครื่องจักรกลการเกษตรรถไถนาเดินตาม สามารถทำงานได้ตามปกติ เครื่องยนต์ไม่สะดุด ประหยัด 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเพิ่มระยะเวลาการทำงานได้อีกเท่าตัว ในอัตราระหว่าง น้ำมันดีเซล กับน้ำมันยางนา ต่อลิตรเท่ากัน ซึ่งได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมาศึกษาเรียนรู้และนำไปทดลองใช้งานจริง เป็นการลดต้นทุนการเกษตรอีกทาง

โดยจากการทดลองของชาวบ้าน โดยใช้กับเครื่องรถไถนาเดินตามสูบน้ำ หรือไถนา จากปกติใช้น้ำมันดีเซล 1 ลิตร ปัจจุบันประมาณ ลิตรละ 35 บาท ใช้งานได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง แต่หากเติมยางนา สามารถเดินเครื่องได้ 8 – 10 ชั่วโมง ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ประหยัดมาก ปกติต้องมีค่าใช้จ่ๅยไม่ต่ำกว่าวันละ 400 -500 บาท แต่หากใช้น้ำมันยางนาไม่มีต้นทุนค่ๅน้ำมันเลย ในอนาคตหากเกษตรกรมีการศึกษาเรียนรู้นำน้ำมันยางนาไปใช้ในการเกษตร เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มรๅยได้เป็นอย่างดี

สำหรับขั้นตอนการเจาะ จากการศึกษา จะสามารถเจาะต้นยางนาอายุ ประมาณ 10 -15 ปี ขึ้นไป โดยนำสว่านเจาะเข้าไปที่โคลนต้นห่างจากพื้นดิน ประมาณ 30 เซนติเมตร เจาะความลึกประมาณ 10 -20 เซนติเมตร ให้ทะลุเปลือกเข้าไปถึงเนื้อต้นยางนา จากนั้นนำอุปกรณ์รองรับน้ำมัน ที่ทำจากขวดพลาสติก ต่อสายยางไปเสียบเข้ารูที่เจาะ อุดด้วยดินน้ำมัน ไม่ให้น้ำมันยางนาไหลออกจากสายยาง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืน จะได้น้ำมันยางนา มาใช้งาน โดยจะตกตะกอนตามธรรมชาติ เราสามารถนำน้ำมันส่วนที่เหลือจากตกตะกอน มาเติมเครื่องจักรกลการเกษตรได้เลย

ขอบคุณข้อมูล www.posttoday.com