เหตุผล 4 ข้อที่คนฉลาด เขามักจะเงียบ..มากกว่าพูด

เหตุผล 4 ข้อที่คนฉลาด เขามักจะเงียบ..มากกว่าพูด

เงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก

1.คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ถึงนิสัยใจคอพฤติก รรมและพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้น

ว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา

จึงมีความสำคัญมันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิต

เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2.รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้ว

มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น

มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3.อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่

ก็จงอย่าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิต

ทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่

ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4.หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจัง

แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาด

จะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณ s t a n d-s m i l i n g