เกิด 4 ราศี เตรียมเป็นเศร ษฐี การงานดีการเงินไม่ขา ด ชีวิตดีขึ้น

ท่านที่เกิ ดราศีกันย์

หากใครมาเสนออะไรที่เป็นเรื่องดีก็อย่าไปทำหน้าไม่พอใจ เพราะจะเกิดปัญหาต ามมาอีก คนที่ไม่ค่อ ยยอ มคนก็หัดอ ยู่นิ่ง ๆ ไว้บ้างปล่อ ยให้คนที่เขาเกี่ยวข้องโดตรงมาจัดการดีกว่า

การเงิ น: คุณจะมีโ ช คมหาศาลเกี่ยวกับการเงิ น ถ้าคุณพบคนดีที่ไว้ใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องนี้

การงาน: ความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความคารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้าม และดำเนินการต่อไปด้วยความนอบน้อ ม

ท่านที่เกิ ดราศีตุลย์

จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งรอเป็นรูปปั้นอ ยู่ทั้งวัน ควรหาโอ กาสไปติดต่อหรือถ้าพอรู้ว่ามีอะไรที่สามารถทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ควรลงมือทำหรือไปเจอ กับคนที่เขาพอจะช่วยได้ แล้วทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ จะขอให้ใครช่วยก็ควรใช้คนหรือแจกงานให้เป็น

การงาน: ในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ถ้าคุณไม่มีความอ ดทนเสียบ้าง คุณก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ความรัก: กำลังดีมีความสุขแต่คุณต้องเร่งสร้างคะแนนถ้าญาติแฟนเจ็บป่วยให้ไปเยี่ยมบ่อ ย ๆ

ท่านที่เกิ ดราศีธนู

คุณจะมีโ ช คเกี่ยวกับมิตรภาพ หรือ การเข้าหาบุคคล ใครที่จะติดต่องานกับคนอื่น ๆ ให้ใช้ช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ เพราะจะได้ต ามที่ตั้งหวังไว้ หากต้องเข้ากลุ่มก็อย่าเล่นตัวให้ยิ้มเข้าไว้ เพราะการร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อื่นในทุก ๆ ด้านจะทำให้คุณประสบความสำเร็จต ามที่ตั้งใจไว้

การงาน: ช่วงนี้อาจบ่นว่าเหนื่อ ยผิดปกติ แต่คุณก็จะบ่นอย่างนี้ไปเรื่อ ย ๆ แต่ก็คงยังทำอ ยู่

ความรัก: จะพบกับคนอายุน้อ ยกว่า และคุณจะเป็นคนจัดการความรักนี้ได้อย่างดีจนคนที่คุณรัก รู้สึกว่าได้เขาหรือเธอนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณมาก

ท่านที่เกิ ดราศีมีน

เป็นที่น่ายินดียิ่งนัก ที่คุณกำลังจะพบรักครั้งใหม่สดใสกว่าเดิม ใครมีครอบครัวแล้วก็จงรู้ว่าคุณควรจะหาหลักฐานบ้านช่องแต่ก็ต้องรอ ดูรยะที่เงิ นพร้อ มอีกทีหนึ่ง

การงาน: ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ จงปรึกษาผู้อาวุโสสูงกว่าหรือผู้ที่สูงกว่าทางสังคม จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อ ยดี