ทบ. แจ้ง นศท.ปี 3-5 เตรียมฝึกภาคสนาม หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

ทบ. แจ้ง นศท.ปี 3-5 เตรียมฝึกภาคสนาม หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

พร้อมฝึกภาคสนาม “ทบ.” แจ้ง รด.ปี3-5 เตรียมเข้าร่วม “กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม” ช่วง ก.ค-ส.ค.นี้ โดย นศท.ปี 3 ฝึกที่ศูนย์ฝึกใกล้บ้าน ส่วน ปี 4-5 ส่งฝึกที่เขาชนไก่ เพื่อสอดรับมาตรการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่นของรัฐ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ตามที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 กองทัพบกได้ประกาศเลื่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนั้น และในปัจจุบันสถานการณ์ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ประกาศเตรียมปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ใน 1 กรกฎาคม 2565 ตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา สถานศึกษาต่างๆได้เปิดการเรียนการสอน และภาคส่วนต่างๆ ได้เริ่มประกอบการเกือบแล้วเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความพร้อมสำหรับการเป็นกำลังพลสำรองและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหาร สอดรับกับการปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น กองทัพบกจึงได้พิจารณาหลักสูตรการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ “กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร” โดยมีการปรับลดจำนวนวันที่เข้าร่วมการฝึก ลดจำนวนและหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแบบกระจายพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล ไม่แออัด มีการป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม “กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสำหรับเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับหมู่ จำนวน 2 วัน แบบไม่พักแรม (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือในพื้นที่หน่วยทหารประจำจังหวัด โดยในพื้นที่ส่วนกลางจะฝึก ณ พื้นที่หน่วยทหาร กทม.และปริมณฑล ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค นศท. สามารถเลือกพื้นที่ฝึกได้ตามความจำเป็น ภายใต้การประสานกับหน่วยฝึก นศท.ที่ตนเองเคยเข้ารับการศึกษาอยู่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตามภูมิลำเนาทหาร