วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ เพราะไหว้ขอหลายที่ เวลาผ่านไปนานแล้วลืมไปแก้

เคยไหมคะ ? ที่เวลาไปไหว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ หรือไปไหว้องค์ไท้ส่ วยเอี๊ย แล้วเผลอบนบานกลับมาด้วย จนได้สิ่งที่ขอและสมปรารถนาไปแล้ว

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลืมแก้บ นเสียนี่ ! แบบนี้จะทำยังไงดี หลายคนคงกังวลใจ และกลัวว่าถ้าไม่ได้แก้บ นแล้วจะไม่ดีต่อชีวิต เรามาดูหลากวิธีในการแก้บนที่ถูกวิธี เป็นวิธีแก้บนที่จำไม่ได้แบบง่ายๆ กันค่ะ ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง มาดูกันเลย

จริงแล้วมีหลายวิธี แต่ วันนี้ เรานำวิธีแก้ง่ายๆมาแนะนำ กับ จัดพิธีไหว้กลางแจ้ง โดยเน้นธูป 16 ดอก

หากได้ไปบนบานอะไรไว้แล้วดันลืมแก้บน จะทำอะไรชีวิตก็ติดขัดไปหมด ไม่ราบรื่น เพื่อความสบายใจและตามความเชื่อนั้น ให้ลองแก้บนด้วยการจัดพิธีไหว้กลางแจ้ง วิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน และมีสิ่งของที่ต้องเตรียม ดังนี้

โต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าสีขาว
พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์
ธูป 16 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม และกระถางปักธูป

พานดอกไม้ และพวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง
หมากพลู, บุหรี่ 5 มวน และเงิน 100 บาท
ผลไม้ 5 หรือ 7 อย่าง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล และผลไม้ตามฤดูกาล

น้ำเปล่า 1 ขวด
น้ำแดง 1 ขวด
ธูป 16 ดอก

วิธีการแก้บน ให้เริ่มจากจัดวางของแก้บนให้เรียบร้อย จุดธูป 16 ดอก ตั้งจิตแล้วกล่าวนะโม 3 จบ

จากนั้นพูดว่า “ข้าพเจ้า… (ชื่อนามสกุล…) เกิดวันที่… (วันเดือนปีเกิด…) ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสั งเ วยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาลกล่าว รวมทั้งสาบ านมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งป วง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้ว ลูกขอถอนคำส าบาน คำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบ นบานศ าลกล่าวอีก ก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ” จากนั้นให้ปักธูปลงบนกระถางธูป และห้ามขอพรใดๆ ขณะทำพิธี รวมถึงเมื่อจบพิธีแล้ว ให้นำเงิน 100 บาทที่ใช้ในการทำพิธี ไปซื้อสังฆทานถวายพระ

หลังจากทำพิธีเสร็จแล้ว การลาของไหว้นั้นให้แบ่งเป็น 2 กระทง คือ วางข้างล่างใกล้ๆ โต๊ะบวงสรวง 1 กระทง แล้วพูดว่า

“ขอเชิญบริวารทั้งหลายรับประทานได้แล้วเจ้าข้า และเมตต าช่วยด้วย”

ส่วนอีก 1 กระทงให้วางไว้นอกรั้วบ้าน แล้วพูดว่า “ขอเชิญสรรพวิ ญญ าณทั้งหลาย รับประทานได้แล้ว ณ บัดนี้ และเมตตาช่วยสงเคราะห์ด้วย”

ซึ่งของแก้บ นนั้น เราสามารถทานได้ โดยเป็นของไหว้ที่เหลือจากการตัดแบ่งแล้ว เพราะเป็นของที่ถวายแด่พระพุทธรูป ทานแล้วเป็นมงคลต่อตนเอง ในทุกๆ บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้ในบ้าน เพื่อไว้สักการะบูชา เป็นสิริมงคลต่อตนเองและผู้อาศัย

อ้างอิงเพิ่มเติมจาก shopback.co.th

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com