4 วันนี้ มีเกณฑ์จับเงิ นก้อนโต เหมือนต กถังข้า วสาร

4 วันนี้ มีเกณฑ์ จับเงิ นก้อนโต เหมือ นต กถัง ข้า วสาร

ท่านที่เกิด วันอาทิตย์

ในวันอาทิตย์จังหวะชีวิตในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมาเจอกับปัญหามากมาย ทั้งในเ รื่ อ งของความไม่ยุติธรรม

เ รื่ อ งของการใช้จ่ายทางการเงิ น ที่เสีຍไป กับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ งคุณคิดว่า โลกนี้ ไม่ค่อยมีความยุติธรรม

ให้กับคุณเ ล ยทั้ง ที่คุณเป็นคนที่ทำดีมาตลอด ขอให้เชื่อเถอะว่า กรรมใคร กรรมมัน ใครทำอะไรไว้

ก็ต้องได้อย่างนั้น ไม่ต้องพย าย ามไป ดิ้นรน เพื่อให้คนอื่น เขารับรู้เ รื่ อ ง ของเรามากก็ได้ ช่วงนี้

ชี้ชัดมีเกณฑ์ ที่จะได้เงิ นก้อนโต ได้รถคันใหม่ ในเ รื่ อ งของหน้าที่ การง า นจะเริ่ม ประสบความสำเร็จ

ไปอีกระดับหนึ่ง ด้วยสำหรับการเงิ น จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ดีขึ้น

ท่านที่เกิด วันจันทร์

ในวันจันทร์โชคชะตาของคุณ ในช่วงนี้ อาจจะเจอกับบางสิ่ง บางอย่าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล

และหน่ายกับสิ่ง ที่กำลังจะอยู่ แต่ด้วยโชคชะตา ทำให้คุณต้องพบเจอ กับเ รื่ อ งราวดังกล่าว ชีวิตคุณจะค่อยดีขึ้นเอง

ในช่วงนี้ แม้ว่าบางสิ่งบางอย่าง เป็นช่วงเริ่มต้น เป็นช่วงหัวเลี้ยว หัวต่อ คุณจะต้องคอย ประคับประคองชีวิตของคุณ

และคนรอบข้างให้ดี ด้วยนะคนที่เกิด ในวันจันทร์มีโอกาสได้ โชคลาภเกี่ยวกับ การเสีຍงโชค

เสีຍงทายเงิ นทอ ง จะไหลมาเทมาเล ขนำโชค ของคนที่เกิดในวันจันทร์ มักจะเป็นเล ข

ทะเบียนรถเล ขท้าย เบอร์มือถือ คำทำนาย จะมีผลในช่วงของเดือน 6 -9

ท่านที่เกิด วันพุธ

ที่เกิดในวันพุธ Iด็ดเดี่ยวมาก ในช่วงนี้ และก็โดดเดี่ยว เช่นเดียวกัน ช่วงชีวิตของคนใน ช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จ นถึงรอบปัจจุบันนี้ มีปัญหาหลาย เ รื่ อ งเกี่ยวกับหน้าที่ การง า นและ การเงิ นที่เชื่อมโยง ถึงกันทำให้คุณรู้สึกว่า

เหมือนอยู่ตัวคนเดียว แก้ปัญหาด้วย ตัวคนเดียวมาตลอด ทำดีก็ไม่ได้ ดีทำอะไร ไปก็โดนคนอื่น เขาว่าช่วงนี้

ทำอะไร ก็ไม่ดีสักอย่าง รู้สึกท้อแท้ ในชีวิตมาก แต่ด้วยความที่คน ที่เกิดในวันพุธ เป็นคนที่ท้อ

แต่ไม่ยอมถอย จึงทำให้โชคชะตา ของคุณนั้น กำลังจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า

ถ้าคุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง อดทนเก่งบอกเ ล ยว่า ช่วงสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ที่จะได้เจอ

กับคนคนหนึ่ง เขาจะทำให้คุณนั้น มีเงิ นมีทอ งมากมาย ก่ายกองเข้ามา ในชีวิต

ท่านที่เกิด วันเส า ร์

ชะตาคนที่เกิดในวันเส า ร์ เรียกได้ว่าจังหวะชีวิต ในช่วงนีกำลังเรียกร้อง หาเงิ นหาทอ ง เข้ามาปัญหาที่เกิดนั้น

อาจจะเกิดขึ้น จากตัวบุคคลอื่น แต่ถ้าหากคิดดูดี แล้ว มีส่วนเกี่ยว ข้องด้วยคุณเป็นคนสร้างมันขึ้น มาแนะนำเ ล ยนะ

คนที่เกิด ในวันเส า ร์ ช่วงนีอย่าพย าย าม โทษคนอื่น ให้โทษตัวเอง กอดแล้วคิดดี แก้ไข ปัญหาด้วย

ตัวเองช่วงนีชี้ ชัดว่าคนที่เกิดในวันเส า ร์ ในเ รื่ อ งของหน้า ที่การง า นเจอ กับอุปสรรคปัญหา บ่อยด้วยอุปสรรคปัญหา

ที่คุณเจอจะทำ ให้คุณนั้น มีความโชคดี เกิดขึ้น ในช่วงชีวิต สัปดาห์หน้า เป็นสัปดาห์ที่ดี คนที่เกิดในวันเส า ร์

ที่มา pankanan