วิธีทำ ไม้กวาด ทำง่ายจากขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้

ไม้กวาดเป็นอุปกรณ์ที่ในทุกๆบ้ า นจะต้องมีกันอยู่แล้ว เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการกวาดเศษฝุ่นต่างๆ สิ่งส ก ป รกต่างๆที่มีอยู่ในบ้ า นให้หมดไปได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราก็มักจะซื้อไม้กวาดตามร้านกันอยู่เป็นประจำ

วันนี้เรามีสิ่งดีๆทาแนะนำ นั่นคือ วิธีการนำ “ขวดพลาสติกเปล่าๆ” มาทำเป็น “ไม้กวาด” สำหรับกวาดใบไม้ตามลานบ้าน แทนไม้กวาดทางมะพร้าวได้โดยไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตางค์ หนำซ้ำยังสามารถทำแจกเพื่อนบ้าน หรือขายเอาเงินไว้กินขนมได้อีกด้วย และยังเป็นการกำจัดขยะได้อีกทางหนึ่ง บอกเลยว่าวิธีทำก็ง่ายสุดๆ มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ

สิ่งที่จะต้องเตรียม
1 กรรไกร / คัต เตอร์

2 ล ว ดเส้นเล็ก

3 ขวดน้ำอัดลม

4 ด้ามไม้กวาดเก่า / ไม้ไผ่ย าวทำหรับทำด้ามไม้

5 ค้ อ น / ส ว่ า น

ขั้นตอนการทำ
1 เมื่อได้จัดเตรียมวัสดุต่างๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มขั้นตอนในการประกอบกันเลย ขวดน้ำอัดลมที่เตรียมเอาไว้แกะป้ายออกก่อน ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง จะใช้ทั้งหมด 5 ขวด และใน 3 ขวดแรกนั้นนำมาตัดตั้งแต่ในส่วนของปากขวดไปถึงคอขวดแล้วตัดในส่วนของ ก้ นขวดออกไป โดยจะทำการตัดเหนือรอยหยัก

2 จากนั้นกรรไกรมาตัดให้เป็นลักษณะเส้นเดียวยาวๆ ไปจนถึงคอขวด โดยตัดให้เป็นเส้นเล็ก เส้นผ่ า ศูนย์กลางขนาด 1 เซนติเมตรโดยประมาณ

3 เมื่อได้ทำการตัดจนครบทั้ง 3 ขวดแล้ว ขวดใบที่ 4 นำมาตัดแค่ในส่วนของ ก้ นออกไปแล้วตัดเป็นเส้นๆเหมือนกัน แต่ยังไม่ต้องตัดในส่วนของปากขวดออก แล้วให้นำ 3 ขวดแรกมาครอบใส่บนขวดที่ 4 ได้เลย

4 ต่อด้วยขวดน้ำใบที่ 5 ตัดออกประมาณ 1 ส่วน 3 ของความยาวขวด โดยทำการวัดจากปากขวดลงมาแล้วก็ตัดในส่วนของ ก้ นขวดออก โดยตัดให้เป็นเส้นตรงๆ ปลายขวดเหมือนกันกับคนอื่นๆเลย ซึ่งในขวดที่ 5 นี้จะนำมาสวมทับทั้ง 4 ขวดโดยให้นำบริเวณของปากขวด 4 กับ 5 นำมาชนกัน

5 ขั้นตอนถัดมาก็เจาะรูขวดโดยจะใช้ส ว่ า นในการเจาะเอาไว้เป็นช่องสำหรับการใส่เส้นล ว ด เพื่อที่จะยึดขวดให้เข้ากันต่อด้วย นำด้ามไม้กวาดเก่าหรือใช้เป็นด้ามไม้ไผ่มาใส่เข้าไปที่บริเวณปากขวด ตอกตะปูเพื่อให้ติด กับด้ามไม้ให้แน่นๆ

6 เท่านี้เราก็จะได้ไม้กวาดที่นำมาใช้งานได้เลย มีความทนทานมากๆ

ไม้กวาดจากขวดน้ำอัดลม เหมาะสำหรับใช้แทนไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดไม้ไผ่ สำหรับกวาดขยะชิ้นใหญ่ หรือใบไม้ เนื่องจากเป็นวัสดุพลาสติก ที่ไม่อ่อนตัว จึงสามารถกวาดเศษขยะชิ้นใหญ่ได้ดีกว่า แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการกวาดขยะภายในบ้าน

ที่มา 17moveon  // liekr