จริ งหรือ ถ้าไปซื้อมอเตอร์ไซค์เ งินสด ทางร้านไม่อย ากต้อนรับ

จริงหรือ ถ้าไปซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสด ทางร้านไม่อยากต้อนรับ

เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำบอกเล่า มาว่าเวลาที่ไปซื้อรถเงินสดแล้วทางร้านไม่อยากจะต้อนรับ ต่างกับคนที่ไปซื้อเงินผ่อน เนื่องจากว่าการซื้อเงินสดจะทำให้ทางร้านไม่ได้ด อกเบี้ย และพนักงานก็จะไม่ได้ค่าค อมมิ ชชั่น โดยทางเพจ ปลั๊กไทย by มหาชะนี ได้ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้ไว้ว่า ‘คำกล่าวที่ว่าถ้าเดินไปซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสดแล้วร้านไม่อยากต้อนรับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับ’

โดยจากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตหลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าถือเงินสดเข้าไปซื้อ พนักงานจะทำหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ต่างกับเวลาไปซื้อเงินผ่อนที่ต้องบอกราคาเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะดอกเ บี้ยที่แพงมห าศ าล ทำให้พนักงานและร้านได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้

ความคิดเห็นชาวเน็ต

 

ส่วนใหญ่แชร์ความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกัน ว่าจริง

ขอขอบคุณที่มาจาก : ปลั๊กไทย by มหาชะนี