ภ าพหาดูยๅก โสกทางไปนาสมัยโบรๅณ ใครเกิดทันบ้าง

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและความทันสมัยต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมๅกยิ่งขึ้น วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน จึงเปลี่ยนไป ภาพความทรงจำของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันจึงแตกต่างกัน

อย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนในอดีตอาจจะเคยเห็น เคยใช้งาน หรืออาจจะยังอยู่ในความทรงจำ นั่นก็คือ ทางไปนา ในอดีต โดยเฟซบุ๊กเพจ ข่อยฮักอีสาน ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า

หากใครที่เกิดทันหรือเคยใช้งานทางเหล่านี้ก็คงถือว่า คุณไม่เด็กแล้วล่ะค่ะ ซึ่งก็เป็นภาพความทรงจำที่หลายคนยังคงคิดถึง

ปัจจุบันหายๅกแล้ว

ความคิดเห็น

แหล่งที่มา   thaihitz.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่อยฮักอิสาน