เทียบกันชัด ๆ สม องเ ด็ก 3ขวบ ที่เข้าโรงเรียนเร็ว กับที่อยู่กับพ่อแม่

เมื่อไม่นานมานี้มี ผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณ ทัชรี ย า อ่านว่า ทัด-ชะ-รี- ย า ได้ออกมา เ ผ ย ภาพ สม อ ง ของเด็ก 3 ขวบ ที่เข้าโรง เ รี ย น เร็ว เปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ มีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่และให้ความรักความอบอุ่น

พร้อมข้อความระบุว่า “มีงาน วิ จั ย เยอะมากเกี่ยวกับผล เ สี ย ของเด็กที่ไปโรง เ รี ย น เร็ว หรือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในช่วง 3 ปีแรก สม อ ง ของเด็กที่ไม่มีใครเหลียวแล โดยปัญหาเกิดจากการขาดการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกาย เช่น การกอด การอุ้ม การพูดคุย เป็นต้น ซึ่งการกระตุ้นนี้จะไปสร้าง Sensory cue มันทำหน้าที่จัดระบบพื้นที่สำคัญๆใน สม อ ง ดังนั้นเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้น”

“จะมีการพัฒนาการของ สม อ ง ที่ผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ เล็กกว่าปกติ…. ดังนั้นการเอาใจใส่ ลู ก ๆในช่วง0-3 ขวบปีแรก จึงสำคัญมากๆที่สุดในการสร้าง สม อ ง ที่ดีให้กับ ลู ก การกอด การอุ้ม การหอมกัน การพูดคุย การเล่นกับ ลู ก จึงสำคัญ ทำให้เยอะที่สุด มากที่สุด ไม่มีคำว่าติดมือแล้ว สม อ ง เค้าจะโต สม อ ง เค้าจะดี”

“พอโตขึ้นหน่อยจะใส่อะไร จะสอนอะไร มันก็ง่าย อย่ารอให้โตแล้วค่อยให้เวลา โตแล้วค่อยเสริม เพราะจะเอาอะไรไปเสริมในเมื่อ เ นื้ อ สม อ ง เค้าอาจจะเหลือแค่นี้ อย่ารีบ ทิ้ ง ลู ก ไปไหนและอย่ารีบส่ง ลู ก เข้า Nursery…..เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่ว โ ค ต ร #ดีต่อ ลู ก ”

ขอบคุณที่มาข้อมูล ให้ความรู้