หลายคนไม่รู้ ธนาคารไม่เคยบอกคุณเวลาไปฝากเงิน

คนไ ทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับก ารนำ♭งิน ไปฝากธนาคาร เพราะเชื่อว่าปลอดภั ย ♭งินต้นไม่หาย แถมได้ด อ ก♭บี้ยอีกต่างหาก และในปัจจุบันธนาคารต่างๆ ก็ออกผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อดึงดูดให้เรานำ♭งินไปฝาก

ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับผลประโยชน์มาก โดยไม่เคยบอกเราเลยว่า เราจะ♭สียอะไรไปบ้าง หากเรานำ♭งิน ออมทั้งห มดไปฝากไว้กับธนาคาร วันนี้เราจะมาเปิดเ ผ ยความ ลั บทั้ง 4 กัน

1 ยิ่งฝากนาน♭งินยิ่งหาย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากแบงค์♭งินต้นไม่หาย แถมได้ด อ กเบี้ยสบาย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะ♭งินต้นไม่หาย แต่มูลค่า♭งินลดลงตลอดเวลา เนื่องจาก♭งินเฟ้อแล้ว ♭งินเฟ้อก็คือ ภาวะที่ราคาของสินค้าต่างๆ สูงขึ้น ทำให้มี♭งินเท่าเดิม

แต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือสรุปง่ายๆ คือ มี♭งินเท่าเดิม แต่มูลค่าของ♭งิน ลดลง ♭งินเฟ้อเฉลี่ยของไ ทยอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ด อ กเบี้ย♭งินฝากทั่วไปในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3% เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของ♭งิน ก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

2 เสียโอกาสในการให้♭งินทำงานแทนเรา

ข้อดีของ♭งินฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็น♭งินสดม าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และย ามฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที (ไม่รวม♭งินฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ) แต่การฝาก♭งินมากเกินความจำเป็น

ทำให้เราเสียโอกาสนำ♭งินส่วนเกิน ไปลงทุนสร้างผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หลายคนกลัวคำว่าลงทุน เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และอาจขาดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น

โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุนนานขึ้น โอกาสขาดทุนน้อยลง และ♭งินสามารถทำงานสร้างร ายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

3 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคนมีความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่ ส่งลูกเรียนเมืองนอก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้♭งินจำนวนมาก หลายคนคิดว่าพย าย ามเก็บ♭งินให้ได้มากที่สุด

เพื่อที่จะเอา♭งินไปทำฝันใ ห้เป็นจริงในวันข้างหน้า แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ย ากมาก หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่อง♭งินเฟ้อในข้อแรก เราจะเห็นว่าฝาก♭งินในแบงค์

ยิ่งทำให้มูลค่า♭งินลดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นควรแบ่ง♭งินไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรา และนำผลตอบแทนไปทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

4 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้♭งินคืนหากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝาก♭งินไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัว♭งินต้นหาย แต่ในความเป็นจริง ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้นมา อย่ างเช่นในปี 40 เราจะเอา♭งินคืนจากใคร หลายคนบอกว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครอง♭งินฝาก ยังไงก็ได้คืนทั้งหมด

มันใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาคุ้มครอง♭งินฝาก ไม่ได้คุ้มครอง♭งินเต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวง♭งินคุ้มครองจะค่อยๆ ลดลง จากข้อมูลข้างต้น มันแปลว่า♭งินต้นเราไม่ได้ปลอดภั ย 100% แบบที่เราคิดอีกต่อไป

จะเห็นว่าการฝาก♭งินมากเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นเราควรจัดสรร♭งินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน♭งินสำรองในย ามฉุ ก เ ฉิ น และการลงทุน เพื่อให้♭งินทำงานสร้างคว ามมั่งคั่งให้เราในอนาคต

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล lifein-hug, horoscopedaily99