หามาปลูกติดบ้านไว้ ว่าน มงคล ปลูกตามวันเกิด เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งเรือง

หามาปลูกติดบ้านไว้ ว่าน มงคล ปลูกต ามวันเกิด เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งเรือง

ความเ ชื่ อในการเสริมด ว งเสริมโชคลาภต ามแต่โบราณนั้น มีมากมายหลากหล า ยแขนง การปลูกต้นไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความเชื่อถือต่อ กัน มาอ ย่ างย าวนาน มีไม้มงคลมากมายที่หล า ยคน มีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยให้โชคลาภ รวมไปถึงว่านชนิดต่างๆ

แต่ต้องปลูกให้ตรงกับวันเกิดของเจ้าบ้าน จะยิ่งช่วยเสริมบารมี ให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ทำมาค้าขึ้น เป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว จะมีว่านชนิดใดและเหมาะกับคนที่เกิดวันไหนบ้าง ต ามไปดูพร้อมกัน

คนที่เกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ หากอย ากเสริมด ว งชะต าให้ชีวิตพบเจอ กับความราบรื่น ไม่ติดขัด แนะนำให้ปลูกว่านสี่ทิศไว้ที่บริเวณทางเข้าหน้าบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 9-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้า วาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ด ว งชะต าของท่าน มีแต่ความรุ่งเรือง ไม่ตกอับ ไม่อับโชค

คนที่เกิดวันอังคาร

ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน เพื่อช่วยเสริมโชคลาภ เป็น มงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว มีเ งิ น มีทองใช้ไม่ข า ดตกบกพร่อง และในวันอังคารหรือวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ ให้ท่องคาถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่งเสริมส่งด ว งชะต าให้รุ่งโรจน์ยิ่งๆ ขึ้นไป

คนที่เกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ ต้องปลูกว่านเ ส น่ห์จันทร์ข า ว เพื่อช่วยเสริมด ว งในเรื่องเมตต ามหานิยม จะปลูกไว้บริเวณใดของบ้านก็ได้ และเมื่อถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 3-15 ค่ำ ให้ท่องคาถา นะเมตต า นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เสริมสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและคนในครอบครัว

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ว่านธรณีสาร จะช่วยเสริมด ว งชะต าแก่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี สามารถปลูกไว้ที่ใดในบริเวณรอบบ้านก็ได้ ในวันพระ ขึ้น 3-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง ะช่วยเสริมด ว งชะต าเรื่องการงานและการเ งิ น ให้มีโชคลาภและโชคดี มีลาภบารมี่สมบูรณ์ ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

คนที่เกิดวันศุกร์

ควรปลูกว่านสี่ทิศไว้บริเวณหน้าบ้านในคืน 9-15 ค่ำ จะช่วยเสริมโชคให้แก่คนเกิดวันศุกร์ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเสริมเมตต ามหานิยม และเสริมด ว งการทำมาค้าขาย ให้การงานรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าไปทางที่ดี

คนที่เกิดวันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ แนะนำปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน เพื่อช่วยเสริมให้ท่านและคนในบ้าน มีฐานะที่มั่นคงและร่ำร ว ย เ งิ นทองไหลมาเทมาให้ เป็น มงคลแก่คนในบ้าน สามารถปลูกไว้ที่บริเวณใดก็ได้ภายรอบบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพิ่มพูนบารมี

คนที่เกิดวันอาทิตย์

เพื่อเป็นการเสริมเรื่องโชคลาภ แนะนำให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงบริเวณหน้าบ้าน ในวันพระขึ้น 6-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา มหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง ชีวิตของคุณจะมีมงคล เสริมบารมี เ งิ นทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย มีเ งิ นใช้คล่อง ทำให้เก็บเ งิ นอยู่

ที่มา bangpunsara