คน มีรถรู้ไว้ เติมน้ำเปล่าในหม้อน้ำเครื่องยนต์

คน มีรถรู้ไว้ เติมน้ำเปล่าในหม้อน้ำเครื่องยนต์

สำหรับวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการเติมน้ำในหม้อน้ำที่หล า ยคนอาจจะยังเข้าใจผิ ด ฉนั้นเพื่อเป็นการรั ก ษ าหม้อน้ำรถของเราไม่ให้พังเร็ว คน มีรถก็ควรที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เป็นอีกหนึ่งบทความที่เราอย ากนำเสนอ หล า ยคน มีความเข้าใ จผิ ดว่า น้ำย าหล่อเย็น หรือ Coolant เป็นสิ่งสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น เ พ ร า ะต่อให้ไม่ใช้น้ำย าหล่อเย็น ก็สามารถเติมน้ำเปล่าเเทนได้อยู่ดี แต่รู้หรือไม่ว่าน้ำย าหล่อเย็นนั้น มีคุณสมบัติบางอ ย่ างที่น้ำเปล่าไม่สามารถทดเเทนได้ เเถมยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ย น ต์ได้เป็นอ ย่ างดีอีกด้วย

น้ำย าหล่อเย็น หรือที่หล า ยคน มักเรียกกันว่า คูลแลนท์ มีส่วนประกอบหลักมาจากน้ำ, สา รหล่อเย็นประเภท Ethylene Glycol, หัวเ ชื้อสำหรับป้องกันสนิม ฯลฯ รวมถึงมีการใส่สีต่างๆ ลงไป เช่น สีเขียวหรือสีชมพู เพื่อให้สามารถแ ยกแยะระหว่างน้ำย าหล่อเย็น เเละของเหลวอื่นๆ ในห้องเครื่อง ย น ต์ได้ดียิ่งขึ้น

โดยปกติแล้วน้ำเปล่าจะมีจุดเดือ ดอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส มากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่ความดันอากาศ ขณะที่น้ำย าหล่อเย็นอาจมีจุดเดื อ ดสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส ดังนั้นการใช้น้ำเปล่าอาจทำให้น้ำในหม้อน้ำเดือ ดที่อุณหภูมิสูง ส่งผลให้ประสิทธิภ า พการระบายความ ร้ อ น ล ดลง เเละอาจทำให้เครื่อง ย น ต์โอเวอร์ฮีตได้ ขณะที่การใช้น้ำย าหล่อเย็นจะ ช่ ว ย คงประสิทธิภ า พการระบายความ ร้ อ น ได้ดีกว่า

อีกทั้งน้ำย าหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฟอง หรือ Antifoam ช่ ว ย ไม่ให้เกิดฟองอากาศภายในระบบระบายความ ร้ อ น ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้ถือเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้การระบายความ ร้ อ น มีปั ญ ห า จนอาจนำไปสู่การโอเวอร์ฮีตได้

นอ กจากนี้ น้ำย าหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติป้องกันการกั ดกร่อนเเละเกิดสนิม ต่างจากน้ำเปล่าที่อาจทำให้เกิดสนิมบริเวณชิ้นส่วนต่างๆ ภายในห้องเครื่อง ย น ต์ เช่น ฝาสูบ, เสื้อสูบ,​ ปั๊มน้ำ, วาล์วน้ำ, หม้อน้ำ รวมถึงท่อย างเเละท่อทางเดินต่างๆ ส่งผลให้เกิดการผุกร่อนอ ย่ างรวดเร็ว อายุการใช้งานของเครื่อง ย น ต์ก็สั้นลงต ามไปด้วย

ทั้งนี้ ระบบหล่อเย็นของเครื่อง ย น ต์จะใช้น้ำย าหล่อเย็นประมาณ 4-6 ลิตรแล้วแต่รุ่น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำย าหล่อเย็นแต่ละครั้งจะอยู่ที่หลักร้อยบ า ทเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ว่ากันที่ระยะหลักแสนกิโลเมตรขึ้นไป การใช้น้ำย าหล่อเย็นจึงเป็นทางเลือ กที่คุ้มค่าในการบำรุงรั ก ษ าเครื่อง ย น ต์ให้คงสภ า พดีเอาไว้ได้อ ย่ างย าวนาน รู้แบบนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ ยงการเติมน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำอ ย่ างเด็ ดขา ด เ พ ร า ะสุดท้ายแล้วปั ญ ห าความ ร้ อ น เเละสนิมก็จะต ามมาหล อ กห ลอนอ ย่ างเเน่นอนครับ

ที่มา kiddpan fashionfuns