รักใดไหนเล่าเท่า แม่รัก ข้อคิดเ ตือนใจลูกๆ

รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก ข้ อคิดเ ตื อ นใจลูกๆ

ถ้าพูดถึงแม่ทุกคนทราบกันดีว่าแม่นั้น มีพระคุณยิ่งนัก วันนี้เราเลยมีเรื่องราวสอนใจมาฝากเพื่อนๆกัน ก่อนที่จะถึงวันที่แม่ไม่อยู่แล้ว ซึ่งหล า ยๆคนอาจจะมาคิดทีหลังมันก็คงสายไปแล้ว ฉนั้นคนที่แม่ยังอยู่อ ย่ ารอให้ถึงวันที่แม่ไม่อยู่กับเรา

หากพรุ่งนี้ไม่มี แม่ แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอ ดเพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอมทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบาก เพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอมต าย เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใย และเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูกหิวไหมลูก

ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้อะไร บอ กแม่มา แม่จัดให้แล้วลูกละเคยถามแม่บ้างหรือเปล่า ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่

จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูก รู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน

ลูกวัว ลูกค ว า ย ซึ่งเป็นสั ต ว์เ ด รั จ ฉ า น มีคุณธรรมน้อย เมื่อโตขึ้นเลิกกินน มแม่ วิ่งเล่นไปมา เอาลำตัวถูไถ คลอเคลียแม่มันเล่น แล้วก็เดินจากไป

เราอาจสรุปว่า ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสั ต ว์เดรัจฉานตัวนี้ เมื่อมันโตขึ้น

และทิ้งแม่ไป มันจะไม่เถียงแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่ และที่สำคัญ มันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมัน แต่ลูกคนบางคน กลับมีแต่คอยสร้าง

ความทุ ก ข์ใจ ให้แก่ท่าน มีแม่หล า ยคน ที่ระทมขมขื่นเ สี ยใจ เพราะลูกต้องแอบร้องให้ประจำ ถึงแม้ แม่จะได้รับความทุ ก ข์ท ร ม า น จากลูกเพียงใด

แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอ กว่า ลูกของแม่ชั่ ว ลูกของแม่เล ว แม่ก็จะไม่เชื่อลูกของฉัน ไม่เป็นอ ย่ างนั้น ลูกของฉันเป็นคนดี ดีชั่ ว ก็ลูก ผิ ดถูกก็เลื อ ด

จะเฉือ นจะเชือ ดได้อ ย่ างไร กันบางคนเอาแต่สนุก เชื่อเพื่อน มากกว่าเชื่อแม่ รักแฟน มากกว่ารักแม่

เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูง มากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟน มากกว่าโทรหาแม่ คุยกับแฟนทั้งวัน ทั้งคืน แต่คุยกับแม่แป๊บเดียว

ตอนขอตังค์แม่ หล า ยคนช่างโชคร้า ยนัก เลี้ยงลูกมาตั้งหล า ยคน แต่ลูกเหล่านั้น ไม่สารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย ปล่อยให้แม่

ไปอยู่ต ามบ้าน พักคนชรา สถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุทิ้งไว้ต ามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว ไม่เคยดูแล ไม่เคยสนใจขน มซักชิ้นหนึ่ง

น้ำสักแก้วหนึ่ง เงิ นสักบ า ท ไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะเอาท รั พ ย์สิน มรดก เงิ นประกัน บางคนถึงขนาด แช่งให้แม่ต า ยเร็วๆ

เพื่อตัวเองจะได้มรดก ถ้าเย็นนี้ คุณแม่ต า ยไป คุณแม่จะได้อะไร จะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียว และน้ำเปล่าครึ่งแก้ว ใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโลงศ พเท่านั้น หรือแล้วลูกชาย ลูกหญิงผู้โ ง่เขลา ก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่จ๋าลุกขึ้น มากินข้าวเถอะ

แม่จ๋าลุกขึ้น มากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพระมาแล้ว ฟังสวดนะแม่นะ แต่ในขณะที่แม่ มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่คำว่า ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่า จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่ต า ยไปซะก่อน

แล้วค่อยถามอ ย่ างนั้นหรือ เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้นแล้ว มันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่าน ถามท่าน ต้องการอะไรท่านอย ากไปไหนท่านอย ากทานอะไร ท่านเ จ็ บตรงไหนป ว ดที่ใด ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่

ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต ายลง นำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ ไปใส่โลงทองอ ย่ างดี เอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด 7 วัน 7 คืน หวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุขคติ โลกสวรรค์ นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ แม้ครั้งเดียวยังดีกว่าจัดงานศ พใหญ่โต

เมื่อแม่สิ้นชีวิต มอบด อ กไม้สักดอ กให้แม่ ตอน มีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีด หล า ยร้อยพวง ที่ประดับข้างโลงศ พแม่ หาน้ำเย็นๆให้แม่ ดื่มทำอาหารดีๆ ให้แม่กิน มีค่ากว่า จัดอาหาร อันประณีตไปวางข้างโลงศ พ ท่านโทรศัพท์ หรือจดหมายไปถามไถ่ ท่านบ้างดีกว่า จัดงานบุญใหญ่โต

อุทิศให้ท่านทำความดี มีความกตัญญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึก บุญคุณได้ เมื่อท่านต า ยจากแล้ว หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ ใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา มาเป็นห่วง เป็นใยเรา เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก

เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหนเล่า เท่ารักลูกจิตพัน ผูกสายเลื อ ด สืบเชื่อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรง อ่า นบทความนี้ จบแล้วเย็นนี้ ไปกราบตักท่านไป ดูดวงต าท่านสิว่า ท่าน มีความสุข หรือมีความทุ ก ข์ ไม่ต้องอาย

ในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลย อ ย่ านิ่งดูดาย ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แล้ว จะไปอ้อนวอน ตอนที่แม่มีแต่ร่างซึ่งไร้วิญญาณแล้ว คงไม่มีความหมาย น้ำเย็นๆสักแก้วเอาไปให้ท่านดื่ม เสื้อผ้าดีๆสักชุด เป็นลูกที่ดีสักคน สามารถต่อชีวิตแม่

ได้เป็นปีๆอ ย่ าเอาไปให้ท่านดื่ม ตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร ให้ของขวัญแก่แม่ นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ ตอนแก่เฒ่า ให้ท่านได้ประจักษ์ รักของเราดีกว่า เฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์ อ ย่ าให้ความสำคัญ กับแม่ผู้มีพระคุณ เฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคมเท่านั้น

แต่จงทำทุกวัน ให้เป็นวันแม่ เหมือนกับความรักที่แม่มี ให้ลูกทุกๆวัน ตั้งเกิดจนต า ย หมั่นดูแลรั ก ษ าจิตใจของท่านให้ดี เพราะเราสามารถ มีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ อ ย่ าปล่อยให้หญิงแก่ๆคนหนึ่ง ที่รักเรามากที่สุดในโลก ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา ที่โห ดร้ าย

ต้องตรมใจต า ย เพราะลูกๆที่เธอรัก แต่ไม่รักเธอ หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ขอบูชา และเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้ ให้แด่คุณแม่ทุกๆคน ถ้าผู้ได้ริแช่งด่าว่าทำร้ ายบุพการีที่มีพระคุณกับเรา อ ย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ

ที่มา พระมหาประดิษฐ์จิตฺตสํวโร yakrookaset