10 ประโยชน์จากวิคส์ ที่คุณเองไม่เคยได้รู้ ดีมากจริงๆ

10 ประโยชน์จากวิคส์ ที่คุณเองไม่เคยได้รู้ มันดีจริงๆ

1 ช่ ว ย แก้อ าก า รเจ็ บที่หู
รู้กันหรือไม่ว่าในช่วงเวลา ที่เรารู้สึก เ จ็ บ ที่หู มึนศีรษะ บางครั้งเกิ ดจากความผิดปกติ ของภายในหู อาจจะเกิ ดจากการ ห มั ก หมม ของสิ่งที่ไม่สะอาด น่าจะเป็นเพราะ ห วั ด จนทำให้เรารู้สึก ตึ งและมึ นได้ บางครั้งจนไม่สามารถนอนได้เลย

หรืออาจมีอ าก า รเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาดึกขณะที่ เราหลับวิธีการแก้ไขก็คือ เราจะใช้คัตตอนบัตเอาวิคทาให้ทั่ว แล้วก็นำเข้าไปในหูของเรา ค่อยใช้วิกครึ่งและ น ว ด เ บ า จะ ช่ ว ย บ ร ร เ ท า อ าก า ร ล ง ไ ด้ ทำให้เรานอน หลับสบายมากยิ่งขึ้น

2 บ ร ร เ ท า อ าก า ร ไ ซ นั ส
สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไซนัสหายใจไม่ค่อยสะดวก แนะนำว่าให้ใช้วิ ควาโ ป รับนวดบริเวณขมับ และบริเวณหน้าผาก นวดเป็นวงกลม คลึงไปเรื่อย จะ ช่ ว ย กระตุ้นในเ รื่ อ งของการทำให้ โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น

และยัง ช่ ว ย บ ร ร เ ท า อ าก า รตึงศีรษะ กินของวิ ควาโ ป รับจะ ช่ ว ย ผ่อนคลายความเครี ยดได้ และหากทำก่อนนอนจะ ช่ ว ย ให้นอนหลับสบายด้วย

3 สัตว์เ ลี้ ย ง ขั บ ถ่ า ย ผิ ด ที่
โดยการนำวิ ควาโ ป รับไปทาในบริเวณที่สัตว์ ชอบขับถ่ายในบริเวณนั้นบ่อย วิธีนี้จะ ช่ ว ย ให้เขา

รู้สึกเหม็นและไม่ชอบกลิ่น และเขาก็จะค่อยปรับตัว ไปขับถ่ายในบริเวณที่เราต้องการ

4 รอยขีดข่วนของแ ม ว
โดยปกติแล้วหาก เราเลี้ยงแมวเราจะรู้เลยว่า แมวของเรามักจะชอบฝนเล็บ ชอบข่วนสิ่งของต่าง นี่เป็นลักษณะนิ สั ยของแมว ตามธรรมชาติทั่วไป เราสามารถ ป้องกันด้วยการใช้วิ ควาโ ป รับ ทาบางในบริเวณนั้น เมื่อแมวได้กลิ่น

จะไม่เข้าใกล้ เพราะว่าไม่ชอบกลิ่นนี้ จะ ช่ ว ย จัดการกับรอย ขีดข่วนได้เป็น อ ย่ า ง ดี

5 ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า แ ผ ล ไม่สะอาด
โดยปกติแล้วหากเราล้ม เกิ ดเหตุเล็กน้อย ไม่มีน้ำสะอาดใน การทำความสะอาด เราสามารถ

ใช้วิ ควาโ ป รับใน การทาบางในบริเวณจุดนั้นได้ วิธีนี้จะ ช่ ว ย ให้ แ ผ ล ของ

คุณไม่เกิ ดการ ติ ด เชื๊อ และยังทำให้ แ ผ ล ของ คุณหายเร็วได้อีกด้วย

6 จัดการกับ แ ม ง หวี่ แ ม ง วัน
ในบ้านเรามักจะมี แ ม ง หวี่ แ ม ง วัน บินเข้ามาก่อกวนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เรารู้สึก หงุดหงิดน่ารำคาญใจ วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ง่ายมาก นำวิเคราะห์ผลลัพธ์มา ทาบางในบริเวณที่ มีแ ม ง หวี่ แ ม ง วันบินรบกวนบ่อย

หรือนำมาทาผิวหนัง ของเราก็จะ ช่ ว ย จัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยัง ช่ ว ย ทำให้ยุ งไม่กัดเราอีกด้วย

7 ส้ น เ ท้ า แ ต ก
วิธีการแก้ไขก็คือ เราจะต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้ง แล้วทาวิ ควาโ ป รับให้ทั่วส้นเท้าของเรา

หลังจากนั้นใส่ ถุงเท้านอนตามปกติ ตื่นเช้ามาค่อยล้างน้ำ ทำความสะอาด

ทำแบ บนี้ประมาณ 1 อาทิตย์จะ ช่ ว ย ให้ส้นเท้า ของเรามี ความนุ่มชุ่มชื่นและ ช่ ว ย จัดการกับปัญหาส้นเท้าแตกได้

8 บ ร ร เ ท า อ าก า ร ไ อ
สำหรับขายในช่วงนี้ ที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอ าก า รไอบ่อยในช่วงเวลากลางคืน ลอง เ ป ลี่ ย นวิธีการแก้ไขดู วิธีการแก้ไขก็คือให้ ดื่มน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นก่อนนอน 1 แก้ว และใช้วิ ควาโ ป รับทาบริเวณฝ่าเท้า นวดเบา

และทาบริเวณหน้าอก ง่ายเท่านี้ 3 วันก็จะ ช่ ว ย บ ร ร เ ท า อ าก า รไอได้ อ ย่ า ง ไม่น่าเชื่อ และยังทำให้คุณนอน หลับสบายรู้สึกเย็นตัวอีกด้วย

9 นอนหลับสนิท
ไอระเหยจากการบูร น้ำมันยูคาลิปตัส เมนทอส ที่อยู่ในวิ ควาโ ป รับจะ ช่ ว ย ให้เรานอนแล้ว

หายใจสะดวกคล่องมากขึ้น และยังทำให้เรานอนหลับสนิท ฝันดีตลอดทั้งคืนได้อีกด้วย

ลองเอาไปใช้กันดู ทาบางบริเวณหน้าอก และบริเวณขมับของเรา นั้นเอง

10 บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ป ว ด เมื่อยตามตัว
เวลาที่คุณกลับจาก ที่ทำงานมามักจะมีอ าก า รปว ดเมื่อยบริเวณแขน และบริเวณขา บางคนก็รู้สึกเมื่อยบริเวณหลัง วิธีการแก้ไขเพื่อบ ร ร เ ท า อ าก า รง่ายก็คือ นำวิ ควาโ ป รับไปทา บางในบริเวณนั้น และใช้นิ้วมือของเรา

นวดคลึงเป็นวงกลม ทำแบ บนี้เรื่อยจะ ช่ ว ย บ ร ร เ ท า อ าก า รได้ นอกจากนี้ยัง ช่ ว ย ให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วย

ขอขอบคุณที่มา showbizinfoo