แม่บ้านต้องรู้ไว้ เ คล็ดลับเก็บข้าวสารให้อยู่นาน ไม่ชื้นไม่มีกลิ่น

แม่บ้านต้องรู้ไว้ เคล็ดลับเก็บข้าวสารให้อยู่นาน ไม่ชื้น ไม่มีกลิ่น

เชื่อว่าทุกบ้านของเรานั้นต้องมี ข้ า ว ส ารไว้อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิต เป็นอ า ห า ร หลักของเราอยู่แล้ว แต่เรื่อว่าหลายบ้าน ก็คงเคยเจอปัญหากับ ม อ ด ขึ้นข้าวส าร

และวันนี้เราจึงได้นำ เคล็ดลับเก็บข้าวส า รให้อยู่นาน จาก คุณทรงฤทธิ์ ปะเทโท เกษตรชาวบ้านพุ ธ ไ ธ ส ง ที่มีประส บ ก า ร ณ์ปลูกข้าวมานานหลายปี จะมาบอกวิธีเก็บข้ า ว ส า รไม่ให้ ม อ ดขึ้น จะเป็นอ ย่ า ง ไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าคะ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1 ข้าวส าร

2 ใบเตยตากแห้ง

3 ขวดพลาสติกเหลือใช้

ขั้นตอนในการทำ
1 ให้นำข้าวส ารที่ต้องการจะเก็บไว้ คลุกรวมกับใบเตยแห้งที่เตรียมไว้ จากนั้นก็นำข้าวส ารไปกรอกลงใส่ขวดพลาสติกไว้

2 แล้วปิดฝาให้แน่น การทำแบบนี้จะช่วยป้องกันข้าวส ารจาก ม อ ด ไม่ให้มากัดกินข้าวส ารของเราจนเละ และยังช่วยยื ด อ า ยุข้าวส ารของเราให้อยู่ได้นานขึ้น

3 โดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นส า บ อีกด้วย เพราะความหอมจากใบเตยแห้ง จะทำให้ข้าวส ารมีกลิ่นที่หอมนาน

วิธีกำ จั ด ม อ ด ในข้าวส าร
1 ขั้นตอนแรกให้ใช้ใบมะกรูดสด เพียงแค่นำใบมะกรูดสดๆมาใส่ไว้ในถุง หรือถังที่เราเก็บข้าวสา รไว้ กลิ่นของใบมะกรูดจะช่วย ไ ล่ ม อ ด ออกจากถังข้าวส ารของเราได้ และยังทำให้ข้าว ส ารของเรามีกลิ่นหอมอีกด้วย

2 จากนั้นให้ใช้พริกข ี้ห นู การใช้พริกสดสัก 10 เม็ด แล้วใช้ มี ด ผ่ า เอาเมล็ดพริกด้านในออก เหลือไว้แค่เปลือกพริก นำไปวางไว้ในถังข้าวส า ร ก็สามารถช่วยไ ล่ ม อ ด ให้ไปไกลๆจากข้าวส า รของเราได้เช่นกัน

3 จากนั้น ให้เกลือป่นคิดว่าทุกบ้านต้องมีเกลือติดไว้อยู่แล้ว วิธีนี้ทำง่ายมาก แค่ใช้เกลือป่น 1 ช้อนชา ต่อข้าวส า ร 1 กิโลกรัม จะช่วยไ ล่ ม อ ด ได้ดีเหมือนกัน

4 ต่อมา ให้ใช้ใช้ช้อนสเตนเลส นำมาวางใส่ในถังข้าวส าร หรือถุงใส่ข้าวส า ร จะช่วยป้ อ ง กั น ไม่ให้ ม อ ด ขึ้ น ข้ า วส า รได้