ต่ๅงกันมๅกมองผ่านกระจกหน้ๅ ฟิล์ม 60 กับไฟหน้ๅในควๅมเป็นจริง

ต่ๅงกันมๅก มองผ่านกระจกหน้ๅฟิล์ม 60 กับไฟหน้ๅในความเป็นจริง

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่เหมาะกับการขับในตอนกลางวัน เบอร์ 60 รอบคัน จะกันความร้อนได้ดี หรือติดแบบหน้า 40 กระจกข้างและกระจกบานหลัง 60 ก็จะช่วยให้พอมองเห็นเมื่อขับในเวลากลางคืนในที่ที่ไม่มีแสงไฟส่องถนน หากใช้รถกลางคืนมากกว่ากลางวัน ฟิล์มหน้าไม่ควรเกิน 40

อย่างล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก Nitaya Jaroensuk ได้โพสต์คลิปผลของการติดฟิล์มหน้า เบอร์ 60 สิ่งที่มองผ่านกระจกหน้า มืดแทบจะมองไม่เห็นถนน แต่พอลองเปิดกระจกข้างออกมาส่องดูรูปเลยว่าสว่างมาก โดยเจ้าของคลิประบุว่า…

ไฟหน้าในความเป็นจริง กับ ผ่านฟิล์ม 60 ช่วงเวลา 18.41 น. แตกต่างมาก

มองผ่านกระจกหน้า ฟิล์ม 60

 

มืดมาก

ความจริง

อั น ตร ายมาก [ads]

ต้องบอกเลยว่าอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ขับขี่ยามกลางคืน หัวค่ำก็มืดแทบจะมองไม่เห็นแล้ว ทางที่ดีถอยมาติดฟิล์ม 40 ดีกว่า จะได้มองเห็นได้ชัด ปลอดภัยด้วย

ขอบคุณ  thaihitz.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Nitaya Jaroensuk