คนที่ใช้เงินเป็น คิดแบบนี้สิมีเงิน เหลือกินเหลือเก็บ

คนที่ใช้เงินเป็น คิดแบบนี้สิ มีเงินเหลือกินเหลือเก็บ

ในเรื่องของเป้าหมาย ทางการเงินนั้น เรามีเคล็ดดีๆ มาฝากในการใช้เงินอย่างชาญฉลาด บางทีมันอาจทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ เพียงแค่ใช้เงินเป็นหรือรู้วิธีใช้มัน

1. กล้าที่จะพูดปฏิเสธสิ่งที่ไม่อย ากทำ

อย่าคิดที่จะทำล าย งบประมาณในใจของตัวเองเพียง เพราะคำว่าเกรงใจคำเดียว ท่องเอาไว้เงินของคุณกระเป๋าของคุณ

2. คสรใช้ประโยชน์จากบิ ลต่างๆ

ค่ารักษ าทางการ แ พ ท ย์ หากเบิกได้ ก็จงเบิกใช้สวั สดิการให้เต็มที่ แบบเดียวกับที่ทำงานให้ออฟฟิศ อย่างหนักไงเขาใช้งานเรา เขายังไม่เกรงใจเลย

เราก็ต้องใช้สวัสดิการ ที่เราได้รับให้คุ้มค่า เวลาไปช อปปิ้งเดี๋ยวนี้มักมีโป รโมชั่ น ท้ายบิ ล อ่ านให้ละเอียดหากใช้ประโยชน์จากมันได้ ก็เอามาใช้ดีกว่านะ

3. การวางแผนนั้นสำคัญ

การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ ฉะนั้น อย่าละเลยกี่ครั้งกี่หน ที่คุณใช้จ่ายเงิน ไปแบบไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน

เลิกนิสัยเสี ยๆ พวกนี้ซะ กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าเงินคุณไปไหนหมด

4. เรียนรู้ที่จะลงทุนเอาไว้

จงเรียนรู้ ที่จะใช้เงินต่อเงิน ให้เกิดประโยชน์เข้าไว้ เพราะเงินออมนั้น สร้างรากฐานที่มั่นคงได้แต่เงินลงทุน จะช่วยให้เงินงอกเงย รู้จักประเมินความเสี่ ย ง ที่คุณรับได้เลือกระดับการลงทุนที่มีเหมาะ

ไม่ว่าจะเป็นสล ากออมทรัพย์ กองทุนหุ้นขึ้นอยู่กับคุณรับได้แค่ไหน

5. ต้องรู้ ว่าจ่ายไปกับอะไรบ้าง

ควรรู้ละเอียดชัดเจนอย่าสั บสน เพราะมันเป็นสิ่งที่เงินของเรา ต้องใช้ไปเราไม่รู้ แล้วใครจะมารู้กับเรา จงใส่ใจทุกรายละเอียดทางการเงินซะ

เช่น คุณจ่ายเงิน เพื่อเป็นสมาชิกสินค้าหลายคนไม่ค่อยสนใจเวลามีอีเ มล์ เตือนค่าใช้จ่ายของเราเด้ งขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกวินัยให้เรารู้ตัวเรื่อง การใช้เงินรวมไปถึงบางเรื่อง เขาอาจส่งโ ปรโมชั่ นใ หม่ๆ เพื่อช่วยประหยัดเงินให้เรา เราควรสนใจบ้าง

6. ทบทวนก่อนจ่าย

เช่น สมาชิ กฟิ ตเนส จ่ายก่อน ออกกำลังกายทีหลังงี้ สุดท้ายจ่ายร ายครั้งคุ้มค่ากว่า เพราะกว่า จะงัดตัวเองไปออกกำลังกายได้เนี่ยก็ตกเดือนละครั้งเอง เราควรประเมินตัวเองว่างแค่ไหน สะดวกไหม

ที่พอจะไปออกกำลังกาย ได้หากไม่ว่าง จงตัดใจจากสมาชิ กรายปี เป็นร ายครั้งพอคุ้มกว่า ทำได้ทั้ง 6 ข้อนี้ เงินจะอยู่ในกระเป๋าของคุณได้นานกว่าเดิมแน่ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i