ปลูกกล้วยแบบกลับหัว ดีกว่าปลูกแบบธรรมดาทั่วไป ต้นแข็งแรง ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การปลูกกล้วยวิธีใหม่ การปลูกกล้วยก ลั บ หั ว ซึ่งจะทำให้กล้วยผลโตสวยสมบูรณ์ ลำต้นก็ยังแข็งแรงอีกด้วย มีเกษตรกรหลายคนที่นำเอาเคล็ดลับการปลูกกล้วยแบบกลับหัวนี้ไปใช้ ได้ผลดีทีเดียว

นอกจากผลผลิตจะดี ผลสวยสมบูรณ์แล้วต้นก็ยังเตี้ยอีกด้วย ทำให้เก็บเ กี่ ย ว ผ ล ผ ลิ ตได้ง่าย การปลูกกล้วยกลับหัวแบบนี้จะทำให้กล้วยนั้นดิ้นรนมากขึ้นที่จะเติบโตนั่นเอง จะเรียกว่าเป็นการแกล้งต้นกล้วยก็อาจจะถูก

พอต้นกล้วยได้รับการกระตุ้นก็จะหาทางแ ท ง ย อ ด ขึ้นมาบนพื้นดินให้ได้ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากกล้วยที่ปลูกกลับหัวนั้น จะอยู่ที่ 3 – 4 เครือเลย ซึ่งในแต่ละเครือก็สวยสมบูรณ์ และอาจจะได้เยอะถึง 10 หวีเลยทีเดียว

การเตรียมต้นพั น ธุ์ กล้วยสำหรับปลูกกลับหัว
จะต้องเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ เลือกหน่อที่ห่างจากลำต้นเพื่อได้ส่วนที่เป็นเหง้ามา แล้วก็ตัดหน่อส่วนเกินไปออก ก็วัดจากโคนต้นขึ้นไปประมาณ 20 เซนติเมตรเลย

ขั้นตอนในการปลูกกล้วยกลับหัว
หลังจากได้หน่อกล้วยมาพร้อมแล้วก็ทำการขุดหลุดปลูกที่มีขนาดใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยนิดหน่อย

ต่อจากนั้นก็เอาหน่อกล้วยลงดินไปเลย เอาส่วนเหง้าของหน่อนั้นชี้ขึ้นมาด้านบน เอาโคนลงดินไปแล้วกลบดินให้มิด พร้อมรดน้ำให้ชุ่มได้เลย พออายุได้ประมาณ 20 – 25 วัน หน่อกล้วยจะโผล่ขึ้นมาพ้นดิน

จากนั้นเอาปุ๋ ยหมั ก ปุ๋ ยคอกมาทำการใส่บำรุงลงไปแล้วรดน้ำ พอกล้วยเริ่มงอกแล้วก็เอาไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือมาเสียบเข้าช่วงกลางลำต้นเลย แล้วจะทำให้ต้นเตี้ยและออกผลกลางต้น ซึ่งปลูกประมาณ 6 เดือน จะเห็นผลผลิตแล้ว ซึ่งออกเร็วกว่าการปลูกปกติอีกด้วย

การปลูกกล้วยกลับหัวดีอย่ างไร
1 จะได้กล้วย ต้ น เ ตี้ ย ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย แข็งแรง ทนทาน

2 กล้วยแตกยอดดี แตกหน่อเยอะ นำไปขย ายพันธุ์ต่อได้

3 ลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 2 เดือน

4 ผลกล้วยมีขนาดใหญ่ ผลดกและเครือใหญ่

สำหรับไอเดียการปลูกกล้วยแบบกลับหัวนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับการปลูกกล้วยในทุกสายพันธุ์เลย รวมถึงในแต่ละภาคพื้นที่ด้วย หากสนใจก็ลองนำไปทำตามกันดูปลูกไม่ย ากเลย และข้อดีคือเราเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการปลูกปกติอีกด้วย