6 นิสัย การเสียบสายชาร์จผิดๆ ที่ไม่ควรทำ

6 นิสัย การเสียบสายชาร์จผิดๆ ที่ไม่ควรทำ

เครื่องมือสื่อส า รในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไม่ว่า จะใช้โทรใช้ติดต่องาน หรือว่า ใช้เก็บเอกส า ร

สมัยนี้ก็ต้องพึ่งโทรศัพท์หรือเครื่องมือพวกนี้ ดังนั้น การใช้บ่อยๆ ก็ต้องมีการชาร์จแบตเตอร์รี่บ่อยๆด้วยเช่นกัน

เราจะมาบอกต่อกับ 6 พฤติก ร ร มขณะที่คุณเสียบสายชาร์จแบบผิดๆ

ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้วมาก่อนว่ามันสามารถเกิดอันตรายต่อคุณ ละเครื่องมือสื่อส า รของคุณได้

ไปดูกันว่า 6 พฤติก ร ร ม ที่ว่านี้จะเป็นอะไร แล้วคุณทำอยู่หรือไม่

1 ไม่เล่น มือถือในขณะชาร์จแบต
หลายๆครั้งเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามือถือเกิดเป็นความร้อนและเกิดเป็นไฟขึ้น มาในขณะที่เราทำการชาร์จแบตอยู่ การเล่น มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตไปด้วย

การกระทำเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ของเราเกิดเป็นความร้อนสะสม แล้วเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้

เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เสร็จก่อน แ ล้ วทำก า ร ถ อ ด ปลั๊กนำมาใช้งานได้ต ามปกติ

ไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกับการเล่น ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นกาแสไฟได้

2 ชาร์จแบตเตอรี่ได้ ไม่ต้องปิดมือถือ
เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่มือถือเป็นเรื่องที่ง่าย และ ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่จะต้องมีการปิดเครื่องในตอนชาร์จ

แต่ในปัจจุบันนี้การชาร์จมือถือเราไม่ต้องปิดเครื่องมือถือ ก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ต ามปกติ

3 ไม่ปล่อยให้มือถือแบตหมด
หลายๆคน มักจะเผลอลืมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนแบตเตอรี่หมดเหลือ 0 ทำให้เครื่องดับ

ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่และต่อมือถือของคุณเลย จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

เราควรที่จะมีการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ เมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำการชาร์จแบตให้เต็มค่อยทำการถอ ดปลั๊กแล้วนำมาใช้งาน

4 เสียบชาร์จให้ถูกต้อง
วิธีการเสียบสายชาร์จมือถือที่ถูกต้องตามหลักนั่นคือ ให้เสียบปลั๊กกับตัวเต้าเสียบก่อนแล้วค่อยทำการเสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือ

เพราะนอกจากที่จะช่วยก ร ะ ตุ้ น ก ร ะ แ ส ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นวิธีที่ถูกต้องช่วยถนอมสายชาร์จได้ดี กว่าด้วย ให้มีการใช้งานได้อ ย่ า ง ย า วนานขึ้น

5 ไม่ใช้ที่ชาร์จของไม่ดี
ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับสายชาร์จมือถือที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆตามท้องตลาด

ในปัจจุบันต่างก็ได้มีการผลิตออกมาเป็นจำนวน มากและมีราคาที่ถูก เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าได้เข้าไปเลือกซื้อแต่สำหรับสายชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่า

มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมี ประสิทธิภาพที่ต่ำ เมื่อเรานำไปใช้งานกับโทรศัพท์ของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราพังเอาได้ง่ายๆ

6 เลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง
เช่นเดียวกับการเลือกซื้อที่ชาร์จแบต การใช้งานเบอร์โทรนั้นแบตเตอรี่จะเป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพตามอ า ยุ ก า รใช้งาน

หากเราจะต้องเปลี่ยนเราควรเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้ ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้อ ย่ าไปคิดเพียงว่ามีร า ค า ที่ ถูก

โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ ในทุกวัน เราจำเป็นที่จะต้องเลือกของที่ดีและมีความป ล อ ด ภั ย กับตัวเรา