ไม่เคยมีเงินก็กลับมามีเงินได้ มั้งมีได้ เผยวิธี การไหว้พระสีวลี เคล็ดลับการสวด

ไม่เคยมีเงิน ก็ กลับมา มีเงิน ได้ มั้งมีได้ เผยวิธี ก า รไหว้พระสีวลี เคล็ดลับก า ร สวด

สำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เราจะนำมาฝ า ก คุณผู้อ่านในวันนี้นั้น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาก เป็นประโยชน์ที่ดี ต่อจิตใจ สำหรับท่านใดในช่วงนี้ที่กำลังจะเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข อ ง โชคที่ไม่มี หนทางจะแก้ไข ในวันนี้เ ร า มีเคล็ดลับการบูชาที่เป็นการเสริมโชคเสริมลาภ เสริมบุญบารมี ให้ตัวท่านเองได้ สูงขึ้น

สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธทุกๆคน ควรจะ รู้เอาไว้ว่า พระสิวลี ท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เรียกได้เลย ว่ามีบารมีที่สูงเลิศ ในเรื่องข อ ง โ ช ค การเงิน การทอง ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ แห่งหนใด ก็มักจะนำพาซึ่ง ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้

พระสิวลีมีอิทธิพลในเรื่อง ข อ ง มหาสิทธิโชค บูชาเพื่อการเงินการทอง ที่ไหลมาเทมา ให้มาพร้อมกับค ว า ม ร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้น ความมั่งคั่งจะเข้ามาสู่ตัวท่านเองนั้น ให้เจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้นแล้วเราควรที่จะบูชาพระสิวลีอยู่ เป็นประจำ

การกราบไหว้บูชาพระสีวลี บู ช า แล้วชีวิตจะมีแต่ค ว า ม เจริญรุ่งเรืองที่ดี เนื่องจากตามตำราโบราณได้บอกกล่าวเขาไว้ว่า พระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เ อ ก ของพระพุทธเจ้า เพราะว่าหลายๆคนคุ้นเคย และเคยเห็นกันมา มากมายกับรูปลักษณ์ ข อ ง พระสิวลีที่เป็นพระภิกษุ

ทางด้านมือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายท่านแบกกรด แล้วก็สะพายบาตร สะพายย่าม เครื่องอัฐบริข า ร ต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้ทรง ยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอกทัตคะในเรื่องข อ ง การมีโชคและลาภที่ดีด้วย เพราะท่านเป็นผู้ที่มี บุญบารมีสูง

คาถาที่เราจะนำมาฝ า ก ท่านในวันนี้ เป็นของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งจังหวัดลำ ป า ง การที่เราจะขอพร ได้จากพระสิวลีที่ได้ผลดีนั้น จะต้องมีเคล็ดลับที่สำคัญอยู่ จะต้องเป็นคนที่ทำม า ห า กิน ขยัน โดยความซื่อสัตย์สุจริต เป็น ค น ที่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่เอาหน้า เอาตา เป็นคนที่ช อ บ ช่วยผู้อื่นโดยที่ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ สละซึ่งประโยชน์ส่วน ต น การสวดนั้นจะต้องส ว ด ให้ได้ ครบ 5 จบในการส ว ด 1 ครั้ง

การบูชา พระสีวลี ที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้มา ซึ่งลาภยศ มีชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำร ว ย และมั่งมคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว เราจึงค ว ร ที่จะบูชา พระสีวลี เป็นประจำ

ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโ ช ค และลาภ เงินท อ ง และความสมบูรณ์มั่งคั่ง ที่ไม่เคยขาดแคลน และความศรัทธานี้ก็ยัง ค ง ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด สืบทอดกัน มาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้องแล้วนั้น ก็จะพบกับ ความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาดอย่างแน่นอน

เคล็ดลับวิธีการ บูชาพระสิวลี

ให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นจ า ก การหมั่นทำบุญกุสล ทำทานในที่ ที่มีความย า ก ลำบาก นั่นคือหัวใจข อ ง การบูชาพระสีวลี เพื่อให้เป็นผลดีต่อตัว ของท่านนั้นเอง เพราะในอดีตของ ทุกๆชาติที่ ผ่ านมานั้นพระสิวลีท่านจะทำบุญ ด้วยใจที่ดีที่ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาอย่างเต็มร้อย

แม้ว่าของที่ท่านทำบุญนั้น จะมีรา ค า ที่ไม่แพง แต่ก็เป็นก า ร ถวายด้วยจิตใจที่ดี ที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นก า ร ให้ในสิ่งที่ผู้รับมีความต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อา ห า ร ในยามที่ หิว

การบูชาพระสีวลี นั้นให้บูชาด้วย

น้ำผึ้ง ผลไม้ ส ด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่น ห อ ม หรือดอกบัวทุกๆชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยด อ ก มะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ดลับคนโบร า ณ นั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้ ส ด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี

ส่วนวันเสา ร์ ควรถวายอาหารจ า ก ทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิต ขอให้โชคสำเร็จ ส ม ห วั ง

และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังที่หวังไว้แล้วนั้น จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆท า นเพื่อเป็นก า ร ต่อโชคให้เข้า มาไม่ขาดสาย

การสวดพระคาถา ขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่นิ่ง สงบแน่วแน่ จิตใจไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ต า มองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระต า ม ไป

คาถาบูชาพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

พระคาถาบทนี้ท่านให้ภ า ว น า ก่อนนอนหรือ หลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำง า น ข้างนอกบ้าน เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขายต่างๆ สะดวกในเรื่องของธุรกิจ ใครที่คิดไม่ดีก็ จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติ ชีวิตตลอดไป