เผลอลืมกันบ่อยๆ ไม่ต้องตกใจหากโอนเงินผิดบัญชี มีวิธีขอเงินคืนได้

ไม่ต้องตกใจ วิ ธีขอเงินคืน เมื่อโอนเงินผิดบัญชี

หากวันนี้คุณโอนเงินผิดบัญชี ไม่ต้องตกใจไป วันนี้เรามีวิธีแก้ไข การโอนเงินผิดบัญชีมาแนะนำ กับบทความ บันทึกเอาไว้เลย วิ ธีขอเงินคืน เมื่อโอนเงินผิดบัญชี ไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการขอเงินคืนสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง

หล า ยคนอาจเคยทำผิดพลาดเรื่องการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิดพลาด หมายเลขบัญชีผิด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิดก็

จะทำให้เงินไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเงินปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเงิน แต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

1 โอนเงินผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิดพลาด

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณีการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน

โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเงิน และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเงินให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ผู้รับโอนผิดยอมคืนเงินให้

ทางธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงินให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิดนั้นจะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

2 หากมีคนโอนเงินผิดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเงินผิดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไรและถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน

ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเงินคืน ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเงินที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีของเรา ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น

จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเงินเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเงินให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเงินจะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียห า ยจากเราได้

3 กรณีเป็นความผิดของธนาคารที่โอนเงินผิดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้ ความผิดอาจเกิดจากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิดพลาดหรือจำนวนเงินผิดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเงินคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเงินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับเงินให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง

ส่วนเรื่องการเตรียมเอ กสารที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ( ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย )