ปลูกเตยหอมในเข่ง ให้ใบเขียวงามดก รดน้ำครั้ งเดียว

ปลูกเตยหอมในเข่ง ให้ใบเขียวงามดก รดน้ำครั้งเดียว

ต้นเตยนั้นจะนิยมใช้กันเยอะมากในประเทศไท ย เพราะว่าใบเตยนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ างหลากหลาย ทั้งใช้ในการประ ก อ บ อ า ห า รของคาวหวาน หรือจะนำไปใช้ภายนอกเป็นภาชนะ เป็นงาน D I Y เพิ่มความสวยงามแก่ช่อด อกไม้ มาลัย รวมถึงงานฝีมืออื่น ๆ ที่ใช้ใบเตยก็มีเยอะ เรียกว่าตลาดใบเตยยังคงคึกคักเสมอ คนที่ปลูกเตยขายนั้นได้ราคาดีไม่เบาเลย สำหรับวันนี้เราจะมาแบ่งปันไอเดียการปลูกเตยในเข่งหรือในไหแบบที่รดน้ำครั้งเดียวแล้วก็รอเก็บเกี่ยวได้ทันทีไม่ต้องดูแลให้ยุ่งย า ก

สิ่งที่จะต้องเตรียม
1 ดินปลูก

2 ขุยมะพร้าว

3 เข่งและไห

4 เตยแช่น้ำไว้ก่อนแล้ว 1 สัปดาห์เตรียมปลูก

5 เศษผ้า

6 ถุงพลาสติก

7 ฮ อ ร์ โ ม น น้ำซาวข้าวหรือฮอร์โมนอื่น ๆ ที่มี

ขั้นตอนการปลูก

นำไหมาแล้วใส่น้ำลงไปให้เต็ม ๆ เลย ใส่ฮ อ ร์โม นน้ำซาวข้าวลงไปหรือ ปุ๋ ยน้ำอ ย่ า งอื่นที่คุณมีก็ได้ ใส่ 3 ฝา แล้วคนผสมให้เข้ากับน้ำในไหเลย

ต่อไปก็เอาเศษผ้าที่ย าวสัก 1 เมตร สอดไว้ในด้านล่างเข่งแล้วสอดเข้าด้านข้าง

จากนั้นนำเข่งไปวางไว้บนไหให้เศษผ้าหน่อนลงไปในไหเป็นไส้เข่งนั่นเอง จากนั้นเอาถุงพลาสติกมารองไว้ในเข่ง ใส่กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าวลงไป

แล้วตามด้วยดินปลูก 1 ส่วน ขั้นต่อไปเอาเตยที่แช่น้ำเตรียมไว้นั้นลงมาปลูกได้เลย โดยให้ปลูกต้นเอียงสัก 45 องศา

ขั้นตอนต่อไปก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มเลย เอาให้ชุ่มและทั่วถึงหลังจากวันปลูกก็ไม่ต้องมีการรดน้ำเตยอีกเลย เท่านี้ก็เรียบร้อย รอใบเตยโตและเก็บเกี่ยวได้

ประโยชน์ของใบเตยมีอะไรบ้าง

1 ช่วยในการบำรุงหั ว ใ จ ล ด อัตราการเต้นของหั ว ใ จ ทำให้เป็นปกติได้

2 การดื่มน้ำใบเตยจะช่วยแก้กร ะห า ย คลายร้อน

3 เป็นตั ว ช่ ว ยชูกำลังได้ดีเมื่อดื่มน้ำใบเตยเย็น ๆ

4 แก้ร่างกายอ่อนเพลีย

5 ช่วยดั บ พิ ษ ไ ข้ได้ดี

6 ช่วยป้องกันการแ ข็ ง ตั ว ของหลอด เ ลื o ด ได้

7 ลดความดันโ ล หิ ต

8 ปรับส มดุ ลให้ร่างกาย

นอกจากนี้ใบเตยยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นพืชอีกชนิดที่อย ากจะให้ทุกบ้านมีปลูกเอาไว้ เวลาจะใช้งานไปเก็บมาจากสวนของเราเองได้

และการปลูกในเข่งนี้ยังเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแล มีพื้นที่น้อยอีกด้วย หากสนใจก็ลองลงมือปลูกตามที่แนะนำข้างต้นได้เลย

แหล่งที่มา  k as e tchaoban