การปลูกต้นชะอม ให้งามแตกยอดใหม่ เก็บทานตลอดปี

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ การปลูกต้นชะอม ให้งามแตกยอดใหม่ เก็บทานตลอดปี

ปลูกชะอมให้มียอดอวบ ๆ แตกยอดใหม่มีให้เก็บได้ตลอดทั้งปี ชะอมนั้นปลูกง่ายสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินอีกด้วย ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็ปลูกชะอมได้เหมือนกัน เรามีวิธีในการปลูกมาแนะนำให้ได้ลองนำไปปลูกกันได้แบบง่าย ๆ ให้ทุกคนได้ปลูกชะอมกันยอดอวบ ๆ เป็นที่ต้องการของตลาด มาดูการปลูกกันได้เลย

การเตรียมกิ่งชะอมสำหรับปลูก
ให้เลือกเอากิ่งชะอมที่ค่อนข้างแก่ และอายุของกิ่งชะอมจะต้องมีอายุมากกว่า 8 เดือน กิ่งจะออกเป็นสีเทา ๆ ออกน้ำตาล ๆ

ส่วนขนาดนั้นจะเป็นประมาณ 1.5 – 2.5 เซนติเมตร แล้วก็ตัดย า วประมาณ 25 – 35 เซนติเมตร แล้วก็ตัดปลายทั้ง 2 ข้าง ให้เฉียงเป็นปากฉลาม แล้วก็ปักลงไปในกระถางพลาสติกหรือถุงสำหรับเพาะชำที่เตรียมไว้ได้เลย

ตอนเสียบกิ่งนั้นให้เสียบลงไปลึกประมาณ 10 เซนติเมตรแล้วก็ปักให้เอียงประมาณ 45 องศา ส่วนวัสดุในการชำนั้นก็ให้ใช้เป็นแกลบดำหรือวัสดุอื่น ๆ

สำหรับเพาะ อาจจะเป็นขุยมะพร้าว โดยให้ใช้ผสมกับดินในอัตราส่วนที่ 1 : 2 โดยหลังจากการปักชำนั้นก็จะต้องรดน้ำเป็นประจำ รดวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ไปจนกว่าจะเริ่มมียอดแตกใหม่ประมาณ 2 – 3 ยอด แล้วก็ให้มีก้านใบ 3 – 5 ก้าน ก็ย้ า ยไปปลูกลงแปลงแล้ว

การปลูกด้วยวิธีนี้จะเป็นการประหยัดเวลาได้เยอะทีเดียว การชำกิ่งนั้นทำให้ต้นชะอมเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียว พอต้นกล้าเรียบร้อยดีแล้วก็จัดการเตรียมแปลงสำหรับการปลูกชะอม โดยให้ไถพรวนดิน 1 – 2 รอบ แล้วตากดินเอาไว้ประมาณ 7 – 14 วัน แล้วก็ค่อยไถยกร่อง แล้วเอาปุ๋ ยคอกมาหว่านในอัตรา 2 – 4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ย สู ตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ แล้วจากนั้นทำการยกร่องแปลงที่มีระยะห่างของแถวที่ 2 เมตร

ขั้นตอนในการปลูกชะอม
เอาต้นกล้าชะอมที่แตกยอดและมีใบแล้ว 3 – 5 ใบ แล้วปลูกบนร่องแปลง ระยะห่างของหลุมปลูกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในส่วนของการดูแลรั ก ษ า นั้นหลังการปลูก 3 เดือนก็ให้บำรุงด้วยปุ๋ ย ค อ กและใช้ปุ๋ ยสูตร 24 – 8 – 8 อัตรา 150 – 200 กรัม/วัน ส่วนการให้น้ำนั้นจะต้องให้น้ำอ ย่ า งสม่ำเสมอ และในช่วงเดือน 1 – 2 เดือนแรก

และให้น้ำ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วต่อไปก็ให้เป็น 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วพอหลังปลูก 1 เดือน จะเริ่มเห็นชะอมกิ่ง ย าวขึ้น เราก็ตัดกิ่งออก เพื่อให้แตกยอดมาใหม่

การเก็บยอดชะอม
หลังจากการปลูกไป 1 เดือนแล้วยอดชะอมจะเริ่มแตกออกมาให้เราเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้ หลังปลูก 1 – 2 เดือนแรกเราจะได้เก็บและตัดกิ่งชะอมครั้งแรก แล้วเราก็จะได้เก็บต่อเนื่องไปนานหลายเดือนเลยทีเดียว

พอเข้าเดือนที่ 4 – 6 ของการปลูกแล้วก็จะเริ่มเก็บยอดอวบ ๆ ชะอมอีก หากรรไกรมาตัด อ ย่ าเด็ดด้วยมือเพราะว่าชะอมนั้นช้ำง่ายทีเดียว ความย าวในการตัดนั้นประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร หรือให้มีก้านย าว 3 – 5 ก้าน

อย ากจะทำเกษตรไม่รู้จะปลูกอะไร ก็ลองปลูกเป็นชะอมก็ดีไม่น้อยเหมือนกัน ตลาดยังคงต้องการชะอมยอดอวบ ๆ สวย ๆ เสมอ เพราะว่าเมนูอาหารของไ ท ยเรามีหลายอย่ างยังต้องใช้ชะอมอยู่ หากชอบก็อ่านแล้วนำไปปรับใช้กันดูนะ