เทคนิคบังคับกล้วย ให้ออกกลางลำต้น

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ เทคนิคบังคับกล้วย ให้ออกกลางลำต้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คิดค้นวิธีการจัดการให้กล้วยสามารถออกกลางลำต้นได้ เพื่อง่ายต่อการดูแล และการเก็บเกี่ยวผลิต ที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวด้วย

คุณนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทลัยแม่โจ้ และทีมงาน ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับให้กล้วยตกเครือกลางลำต้นมากว่า 3 ปี จนประสบความสำเร็จ

โดยได้ทำการศึกษาช่วงเวลาการเกิดปลีกล้วย ด้วยการสังเกตุ เมื่อกล้วยอายุ 6-8 เดือนจะมีลำต้นขนาดใหญ่พร้อมออกปลี

โดยที่ต้นแม่จะตกเครือกล้วยก่อนต้นลูก ต้นหลาน ไล่เลียงกันไป และที่สำคัญให้สังเกตุ “ใบธง” ของกล้วยที่จะชี้ระยะของการออกปลีในแกนกลางลำต้น

ขั้นตอนการบังคับให้กล้วยตกเครือกลางลำต้น

1 เลือกกล้วยที่สมบูรณ์ อายุประมาณ 6-8 เดือน

2 สังเกตุใบธง ของกล้วยว่าต้องม้วนแบบหลวมๆ ไม่แน่นและไม่คลี่จนเกินไป

3 วัดความสูงลำต้น 1.5 เมตร แล้วทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 9 ซม. สูง 15 ซม. และเจาะด้านนอกกอฝั่งตรงข้ามของต้นแม่

4 เจาะลำต้นกล้วยด้วยมีด กรีดทีละกาบ จนถึงแกนกลางแล้วตัดแกนกลางและดึงออก

5 นำแผ่นพลาสติกมาเสียบไว้ตรงส่วนบนสุดของช่องที่เราทำการเจาะเอาไว้

6 พ่นยากันราบริเวณรอยเจาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ รอประมาณ 1-2 อาทิตย์ จะเห็นว่ากล้วยค่อยๆ แทงเครือออกมาจากช่องที่เจาะเอาไว้

วิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถลองทำได้

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน” โดยกองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน