คนจีนสอนลูก ทำธุรกิจให้รวย สร้างตนจากศูนย์

คนจีนสอนลูก ทำธุรกิจให้รวย สร้างตนจากศูนย์

สมัยก่อนชาวจีนหอบเสื่อผืนหม อนใบ อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความย ากจนข้นแค้นไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนก็สามารถสร้างเนื้ อ สร้างตัว ทำธุรกิจ จนรวยล้นฟ้า

นั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็ก เด็กที่ก้าวเดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่ จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความอุตสาหะและเหนื่อยย ากตั้งแต่แรก

และมีความมั่งคั่งผาสุขในบั้นปลาย เป็นโจทย์ที่ต้อง ขบคิดว่าคนจีนสอนลูกอย่างไร

วิถีสอนลูกของชาวจีน

ความขยัน-อดทน เป็นหัวใจ ของการทำมาหากิน คนเราถ้าขยันทำงาน อย่างน้อยก็ไม่อด ความขยันไม่ได้หมายถึงการตั้งใจทำงานเท่านั้น ยังต้องขยันเรียนรู้หาช่องทางขยับขย ายกิจการไปข้างหน้า

ไม่ว่าใครทำงานก็รู้สึก เหน็ดเหนื่อยทั้งนั้น ยิ่งเผชิญกับอุปสรรคและคู่แข่งที่เก่งฉกาจยิ่งต้องพย าย ามให้หนักขึ้น สู้ยิบตาเพื่อให้เร่งแซงหน้าคู่แข่งตลาดเดียวกันให้ได้

การสร้างฐานะอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความเหนื่อยย าก ไม่ช้าก็เร็วจะต้องร่ำรวยอย่างแน่นอน

ซื่อสัตย์ เพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ ทำให้หลายคนอาศัยทางลัด ไปสู่ความร่ำรวย ด้วยการประพฤติมิชอบ โ ก ง นาย โ ก ง ลูกค้า คำที่ผู้ใหญ่ชาวจีนสอนอยู่เสมอ

คือ ความเจริญรุ่งเรืองของคนเราเกิดจากความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคติธรรมที่ต้องรักษ า ไว้ให้ดี

ประหยัด การออมเงินเป็นค่านิยม ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็ก ถ้ารู้จักคุณค่าของเงินก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องประหยัด ทำไมต้องออมเงิน ถ้าออมไว้แล้วทำอย่างไรให้เงินงอกเงย

ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนลงทุนขยับขย ายกิจการเพื่อต่อยอดให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเข้าใจหลักการของความ เ สี่ ย ง ไม่ทำอะไรที่เกินตัว

และรู้จักรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อ การลงทุนให้ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ

เร็วกว่ารวยก่อน คนจีนมักสอนลูกหลายเรื่อง การเติบโตอย่างมั่นคง แต่ขณะเดียวกันต้องรู้จัก ฉวยโอกาสในจังหวะที่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ความเร็วหมายถึงโอกาสที่จะแซงหน้าคู่แข่ง

คือต้องสั่งสมความรู้เป็นพื้นฐานมาก่อน ค่อยๆ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เมื่อถึง เวลาจะฉกฉวยโอกาสได้ก่อนใคร เพราะคิดได้ก่อนจึงเริ่มต้นก่อน ทำให้เกิดความได้เปรียบ

เมื่อมีคนทำตามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงตอนนั้นเราก็คิดสิ่งใหม่ ล่วงหน้าได้แล้ว เริ่มก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ใครๆ ยังคิดตามไม่ทัน การมองการณ์ไกลเห็นความสำเร็จเบื้องหน้าทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

หลายคนพอจะรู้อยู่บ้าง ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของชาติจีนในทุกวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆ บรรดาเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจใหญ่โตล้วนไม่ได้ร่ำรวยมาก่อน กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ต้องปากกัดตีนถีบ

บางคนถึงกับอดมื้อกินมื้อ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือ ลูกหลานอย ากทำงานจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีบ้าง ลองนำคำสอนของชาวจีนมาประยุกต์ปฏิบัติตาม

“ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ไม่ท้อถอย เร็วกว่ารวยก่อน” น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจการค้า และหน้าที่การงานอื่นๆ เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ขอขอบคุณ netlawbbs