7 วิธีสอนลูก ให้เขาโตไปเป็นคน..มีคุณภาพ

7 วิธีสอนลูก ให้เขาโตไปเป็นคน..มีคุณภาพ

อย่าเลี้ยงลูก ให้เรียนอย่างเดียว แต่ควรสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหลายคู่พอแต่งงานแล้วก็ตัดสินใจมีลูกแค่คนเดียว

เพราะอย ากทุ่มเททุกอย่างให้ลูกอย่างเต็มที่ ด้วยปัญ หาเศรษฐกิจ และต้องการอย ากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

จึงพย าย าม ทำทุกอย่าง เพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียนมาให้พ่อแม่ชื่นชมแต่หารู้ไม่ว่า

นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูก แล้วการสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ที่มีส่วนช่วยพัฒนา ไ อ คิ ว และ อี คิ ว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพ

มาดูคำแนะนำสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เทคนิคเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้ คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ

และช่วยเหลือตัวเอง ได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้ จากความผิดพลาดพ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วย

ในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

2. ไม่จับผิดลูก

ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกันจับผิดลูกเด็ก น้อยคงรู้สึกหัวเดียว กระเทียมลีบ

ในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้

อย่าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแก ล้งเขาเลยหากพ่อแม่ต้องการวางก ฎ เ ก ณ ฑ์ ต่างๆ

ก็ควรทำด้วยความรัก และความเข้าใจ ในตัวลูกเพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำ ล า ย

ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

3. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เด็กน้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะกลายร่างเป็นคนชอบ บ ง ก า ร คนอื่น

นั่นทำให้เขากลายเป็นเด็ก ที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้า มาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ

หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ ที่ไม่น่าคบได้พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่ง

ให้ลูกได้รู้ว่าจุดใด ที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไป ยุ่มย่าม ในชีวิตของคนอื่นการที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้

จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

4. สอนลูก ให้รับผิดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจ จนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูก

รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วยความมีน้ำใจ และความรับผิดชอบ

5. สอนลูกให้ประหยัด อย่าตามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อ ง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก ของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ

อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระวังไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเอง

กลายเป็นตามใจลูกให้เสียคน

6. ให้ลูกได้พบปะกับเด็ก คนอื่นๆ

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้เด็กๆ ข า ด เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน

อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เช่น

อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆ แล้ว

เมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้ เขาปรับตัวได้ดีขึ้นและไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองตามวัย

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y