“ทอดไข่ดาวน้ำ” วิธีทอดให้สวยเหมือนโรงแรม ทำง่าย น่ากิน

ทอดไข่ดาวน้ำ วิธีทอดให้สวยเหมือนโรงแรม ทำง่าย น่ากิน

ทอดไข่ดาวน้ำ เป็นเมนูไข่ที่ทำง่ายและดี ต่ อ สุ ข ภ า พที่สุด เพราะไม่มีการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะกินคู่กับสลัดหรือเสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้งเป็นอาหารเช้า ก็ยอดเยี่ยมไม่แ พ้ กั น

วิธีที่ 1
1 ต้องใส่น้ำในถ้วยเล็กน้อยก่อนต อ กไข่ใส่ลงไป

2 ตอนต้มน้ำต้องใส่เกลือและน้ำส้มส ายชูเพื่อให้ไข่เกาะตัว

3 ต้องใช้ไ ฟอ่อนก่อนจะเทไข่ลงไป

4 ใช้ไ ฟอ่อนจนไข่สุ ก

วิธีที่ 2
1 อย่ าต อ กไข่ใส่ลงในน้ำเย็น

2 พอน้ำปุ ดแล้วใส่ไข่ลงไปสามารถใช้ตะเกียบคนเบาๆรอจนไข่ลอยขึ้นมา

3 ไข่ที่ลอยขึ้นมายังไม่สุ กทั้งหมด

วิธีที่ 3
1 เอาไข่ต อ กลงในก ร ะ บ ว ยที่มีน้ำมันเล็กน้อย

2 รอจนน้ำปุดแล้วค่อยๆห ย่ อ นกระบวยที่มีไข่ลงไป

3 รอจนไข่จับตัวเป็นก้อนแล้วค่อยเทลงน้ำ