วัวร่ำไห้ คุณยายสงสารช่วยไถ่ชี วิตออกมาจนเกือบหมดตัว

วัวร่ำไห้จนคุ ณยายสงส า ร ช่วย ไถ่ชี วิต ออกมาจากโรงฆ ่ าสั ต ว์จนเกือบหมดตัว

“ชี วิตของใคร ใครก็รัก” คำพูดนี้คงเข้ากับเรื่องนี้ได้เป็นอ ย่ างดี เมื่อคุ ณยายท่านหนึ่งอดสงส า รวัวตัวหนึ่งไม่ได้ ต้องช่วย ไถ่ชี วิต ออกมาจากโรงฆ ่ าสั ต ว์

เจ้าของเ ฟ ซบุ๊กชื่อว่า Prapatsorn Sangchaiworakun ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวของคุ ณยายท่านหนึ่งลงในกลุ่มในเ ฟ ซบุ๊กชื่อว่า “กลุ่มที่นี่ เมืองปักธงชัย”

ว่า”ขณะที่ไปเดินตลาดเช้าปักธงชัย ได้เจอกับ คุ ณยายน้อยผ่อง เมืองปัก อายุ 84 ปี นั่งขๅยกล้วยเเละผักสวนครัวที่ยายปลูกเอง

โดยยายมาจากบ้านเเหลมรวก เพื่อนำผักมาขๅยในตลาด บ้านยายปลูกอะไร มีอะไรออกดอกออกผล ยายก็จะเก็บมาขๅยหมด

“ยายน้อย จะออกมาขๅยเฉพาะวันโกน เเต่วันนี้ออกมาวันพระ สิ่งที่น่าประทับมากไปกว่านั้นคือ ยายเล่าว่าเมื่อไม่นานนี้ยายเห็นวัวจะถูกขๅยไปโรงฆ ่าสัต ว์

มันมองต า ยายเหมือนขอชี วิต ยายเลยช่วยชี วิตมัน ขอซื้อจากเจ้าของหมื่นกว่าบาท เงินยายเลยหมดเลย

“ไม่ใช่เเค่เจ้าของโพสต์นะจ๊ะ จันก็ขอชื่นชมคุ ณยายน้อยจากใ จจริง ๆ เลยค่ะ ใครผ่านไปที่ตลาดเช้าปักธงชัย อ ย่ าลืมเเวะไปอุดหนุนคุ ณยายน้อยด้วยนะคะ”

ขออนุโมทนากับคุ ณยายน้อยผ่อง เมืองปักด้วยค่ะที่ท่านได้เมตตาช่วยไถ่ชี วิตวัวตัวนี้ไว้ ความช่วยเหลือของคุ ณยายไม่ต่างจากการทำทาน เพราะเป็นการให้ชี วิต

หรือต่ออายุชี วิตให้กับวัวตัวนี้นั่นเอง เเละขอบคุ ณเจ้าของเ ฟ ซบุ๊กที่เเ ช ร์เรื่องราวดี ๆ น่าประทับใ จอ ย่ างนี้ค่ะ สๅธุ ใครผ่านไปที่ตลาดเช้าปักธงชัย

ช่วยอุดหนุนผักของคุ ณยายน้อยได้นะคะ

ขออนุโมทนาบุ ญกับคุณยายด้วยนะจ๊ะ