5 เทคนิคเก็บเงินแสน ให้ได้ภายใน 365 วัน

5 เทคนิค เก็บเงินแสน ให้ได้ภายใน 365 วัน

เชื่อว่าหลาายๆคนต้องเคยตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาท

ใช่มั้ยครับบางคนอาจจะทะลุเป้าหมายไปไกลแล้ว แต่สำหรับคนที่กำลังตั้งเป้า

นี้ก็มีวิธีมาแบ่ งปันให้อ่ า น กันครับ 5 ขั้นตอนเก็บเงินให้ได้ 100,000 ใน 1 ปี

1. หั กเงินอัตโนมัติทุกวันที่เงินเดือนออก

ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมีวินัย บังคับตัวเองให้เก็บเงินไม่ค่อยได้ให้เปิดอีกบัญชี

แยกออกมาสำหรับเก็บเงินก้อนนี้ โดยให้ตั้งหั กเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงิน

เดือนมาเข้าบัญชีนี้ทุกวันที่เงินเดือนออกหรือจะใช้เป็นบัญชีฝากประจำ

สลากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงินหรือตราส ารหนี้ก็ได้

2. สร้างความหมาย และความรู้สึกให้เงินก้อนนี้

ลองใส่ความหมายลงไปในเงินก้อนนี้ เช่น เราจะเก็บเงินก้อนนี้พาคน

ในครอบครัวไปเที่ยวได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตหรือ

ความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงถ้าเก็บเงินก้อนนี้ได้ เราคงภูมิใจที่ได้ทำสิ่ง

ดีๆ ให้ตัวเองเป็นก้าวแรกในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน แบบนี้เป็นต้น

3. ทุกบาทที่ประหยัด เท่ากับเงินเก็บที่เพิ่มขึ้น

ลองลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตลง สำรวจดูว่ามีอะไรที่เราสามารถล

ดลงหรือตัดออกไปได้บ้ าง เอาเท่าที่ทำได้และไม่กระทบกับการใช้ชีวต

เงินที่ประหยัดได้ก็เอามาเก็บไว้ในบัญชี

4. ตั้งเป้าหมายเก็บเงิน 100,000 แล้วสับให้เล็กลง

เช่น ต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ 8,333 บาท (100,000 / 12)หรือเก็บเป็น

รายวันจะอยู่ที่วันละ 274 บาท ส่วนตัวคิดว่าเก็บเป็นรายเดือนน่าจะง่ายกว่า

5. แบ่งเงินโบนัส รายได้พิเศษมาช่วยเร่งให้ถึงเป้าหมาย

ลำพังเงินเดือนอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจตั้งกฎกับตัวเองว่าถ้ามี

โบนัสหรือรายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆ จะแบ่งมาเก็บ50% หรือเก็บ

100% เลยก็ได้ก็จะช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น