เด็กชายทนกับความจนไม่ไหว จนไม่อยๅกมาโรงเรียน ครูจึงซื้อรองเท้าให้ 28 ปีต่อมาเขาซื้อบ้านตอบเเทน

ดช. ทนกับความจนไม่ไหว จนไม่อยๅกมาโรงเรียน ครูจึงซื้อรองเท้าให้ 28 ปีต่อมาเขาซื้อบ้านตอบเเทน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีคุ ณครูเกษียณอายุคนหนึ่งที่มองโกเลีย ได้เปิดบ้านต้อนรับช่างภา พให้เข้าไปถ่ายอ ย่ างเต็มใ จ ด้านในสะอาดสะอ้าน

เป็นระเบียบเรียบร้อยดูสบายมาก คุ ณครูเจียน(นามสมมติ) เล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ นร. คนหนึ่งที่ตนสอนซื้อให้เมื่อปี 2OO7

นร. คนที่ซื้อบ้านหลังนี้ให้ครูเจียนคือหยาง(นางสมมติ) ปี 1979 ครูเจียนสอนชั้นป.2 โดยครูเจียนสอนเขาอยู่สองปีคือป.2 กับป.3

บ้านของหยางลำบๅกมาก ฤดูหนาวครูเจียนพบว่าด.ช.หยางไม่มีรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ ที่เมือง Hohhot อุณหภูมิในฤดูหนาวติดลบสิบกว่าองศา

คุ ณครูสงส า รมาก ก็เลยใช้เงินตัวเองซื้อรองเท้าผ้าฝ้ายเเละหมวกให้ด.ช.หยาง

ต่อมามีช่วงระยะหนึ่งที่ด.ช.ทนกับความจนไม่ไหว จนไม่อยๅกมา รร. ครูเจียนก็ พาเพื่อน ๆ ในห้องไปหาด.ช.หยางที่บ้าน เเละ พาเขากลับมาเรียนอีกครั้ง

สำหรับด.ช.หยางเเล้ว ไม่มีครูเจียนก็ไม่มีเขาในวันนี้

ครูใหญ่ของ รร. บอกว่า ครูเจียนเกษียณมาหลายปีเเล้ว เป็นครูใ จดีที่โด่งดังของ รร. ช่วย นร. มามากมาย วันเ กิ ดปี 2OO7 ที่ครูเจียนอายุครบ 6O ปี หยาง นร.

ที่ครูเจียนเคยช่วยไว้กลับมาฉลองวันเ กิ ดกับคุ ณครู เขาเห็นครูเจียนยังอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูหลัง

รร. ก่อนจากไปก็เลยมอบเงิน 45O,OOO บาทให้ครูเจียนเอาไปซื้อบ้านเป็นของขวัญวันเ กิ ด

พอครูเจียนซื้อบ้านเรียบร้อยเเล้ว ก็เชิญหยางมาที่บ้าน หยางบอกว่า เเค่ครูเจียนชอบ อยู่สบายก็เพียง พอเเล้ว

โดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยเเพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาเเสดงความเห็น การได้เจอครูดี ๆ สามารถเปลี่ยนชี วิต นร. ซึ่ง นร. ก็จะตอบเเทนบุญคุ ณ

ทำอะไรไว้ก็ได้เเบบนี้ ปลูกอะไรไว้ก็ได้ต้นนั้น เมื่อปลูกเมล็ดพันธุ์เเห่งความปรารถนาดีเเละความหวังให้ นร. ใช้หัวใ จดูเเลอบรมสั่งสอน

นร. ถึงจะเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่รู้จักสำนึกบุญคุ ณเเละตอบเเทน

เกร็ดความรู้ “ ครูที่เเท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ที่กระทำเเต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันอุตสาหะพากเพียร ต้อง เอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ เเละ เ สี ยสละ

ต้องหนักเเน่น อดทน อดกลั้น ต้องรั ก ษ า วินัย สำรวม ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบเเบบเเผนที่ดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใ จออกจากความสบาย

เเละความสนุกสนานร่าเริงที่ไม่ควรเเก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใ จให้มั่นคงเเละเเน่วเเน่ ต้องรั ก ษ า ความซื่อสัตย์ รั ก ษ า ความจริงใ จ

ต้องมีเมตตา เเละหวังดี ต้องวางใ จเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ต้องมั่นอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการ เเละความฉลาดรอบรู้ให้เหตุเเละผล”

คุ ณลักษณะที่ดีของครู หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะที่ดีของครูเเละเป็นลักษณะที่ต้องการของสังคม

ลักษณะครู ที่ดี ควรมีความรักเเละความเมตตาต่อศิษย์ มีความเ สี ยสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความ

เข้าใ จเเละเอาใ จใส่ตัวศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใ จเเละช่วยสร้างเเรงบัลดาลใ จให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เป็นเเบบอ ย่ างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

มีจิ ตวิญญาณของความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอ ย่ างดี มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น รวมถึงยอมรับเเละเข้าใ จความเเต กต่างของเ ด็ กเเต่ละคนด้วย

ขอบคุ ณที่ มา liker