ให้เวลาลูกให้เต็มที่ เพราะพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกได้แค่ 10 ปี

ทนเหนื่อยให้เวลาลูกให้เต็มที่ เพราะพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกได้แค่ 10 ปี

การที่ได้เป็นพ่อแม่คน สิ่งที่สำคัญในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือ ” เลี้ยงดูลูกให้ดีอย่ างที่สุด” เลี้ยงเขาด้วยความรัก

เลี้ยงด้วยความหวังดี มอบความหวังดีให้เขา อย ากจะเห็นเขาเติบโตไปในเส้นทางที่เราคาดหวังเอ าไว้ แต่คนเราก็ไม่ได้มีเวลา

ที่จะอยู่กับลูกไปได้ตลอดหรอกนะ เรามีเวลาแค่เพียง 10 ปี เท่านั้น! 10 ปีที่จะได้ดูแลเขาได้อย่ างใกล้

ชิดแบบจริงๆ เพราะฉะนั้น เราควรทำทุกๆวันให้มีค่า มีความหม าย ในทุกย่างก้าวชีวิตของลูกๆ

พ่อแม่ จะมีเวลาในการกล่อมลูกน้อย และอุ้มลูกเข้านอนแค่ช่วง 6 เดือนแรกที่เขาเกิดมา

หลังจากนั้นแล้ว ลูกน้อยจะเข้านอนได้เอง โดยที่ไม่ต้องให้เรานั้นกล่อมนอนเหมือนแต่ก่อน

พ่อแม่ จะมีเวลาอุ้มลูกน้อย เดินแค่ช่วง 1 ปีแรก

หลังจากนั้นแล้ว ลูกน้อยจะเดินได้เอง โดยที่ไม่ต้องให้เราคอยอุ้มเดิน

พ่อแม่ จะมีเวลาได้ ก อด ได้ห อมลูกน้อย เล่นกับลูกน้อยได้นานๆ แค่ช่วง 2 ปีแรก

หลังจากนั้นแล้ว ลูกน้อยจะไม่ยอมให้กอดนานๆ

พ่อแม่ จะมีเวลาพูด และลูกจะฟังเราแค่ 3 ปีแรก

หลังจากนั้นแล้ว ลูกจะไม่ยอมรับฟังที่เราพูด

พ่อแม่ จะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกตลอดเวลา แค่ 10 ปีแรกเท่านั้น

หลังจากนั้นแล้ว ลูกจะไม่อย ากอยู่บ้านกับเรา จะเริ่มออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อน

พ่อแม่ จะมีเวลา ดูแลลูกได้แค่ในช่วง 15 ปีแรก

หลังจากนั้นแล้ว เขาจะเริ่มดูแลตนเองได้ และไม่อย ากให้เราเข้าไปยุ่ ง วุ่ นว าย ก้ าวก่ ายในชีวิตของเขา

เมื่อลูกอายุ 30 ปี เป็นช่วงวัยที่เขาต้องสร้ างเนื้ อสร้ างครอบครัว พ่อแม่ อาจจะไม่ได้เจอลูกบ่อยๆเหมือนแต่ก่อน

หรืออาจจะไม่ได้เจอกันเลย เพราะเวลาของใคร หรือใครคนใดคนนึง อาจจะหมดลงเสี ย ก่อน…

เมื่อเวลา…มีเวลา คือเวลาที่ต้องใช้เวลาให้เกิ ดประโยชน์

เมื่อเวลา…หมดเวลา คือเวลาที่ไม่ได้เป็นของเราในอีกต่อไป…

ฉะนั้นแล้ว จงทำทุกวันให้มีค่าที่สุด ที่จะอยู่ด้วยกันกับลูก ในช่วง 10 ปีแรก เวลามักผ่ านไปไวเสมอ เผลอแปบๆ

เวลาชีวิตของเราก็จะหมดลงแล้ว…ชีวิตคนเรามีเวลาอย่ างจำกั ด แต่ความรักและความผูกพันธ์ที่มีให้แก่กันนั้น

จะไม่มีวันหมดลงตามไป จงสร้างความทรงจำที่ดีให้ไว้แก่กัน และในย ามที่ยังมีกันและกันอยู่ แม้แต่คนเป็นลูกเองก็ตาม

เราไม่ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่ไปได้ตลอดหรอกนะ สั กวันเวลาของพวกท่านก็ต้องหมดลง จงรีบดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีลมห ายใจ