อนุโมทาบุญ “กิ๊ก มยุริญ” ได้พบเป้าหมายในชีวิ ตเลือกทางธ ร รม

“กิ๊ก มยุริญ” ได้พบเป้าหมายในชีวิต เลืองทางธรรม

อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำดีและเป็นสายป ฏิ บั ติธ ร ร มตัวยง สำหรับ “กิ๊ก มยุริญ” นักแสดง

สาวมากความสามารถ ที่แม้ในช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เล่นละครให้ได้เห็นกันแล้ว แต่นานๆทีก็ยังจะพออกสื่อให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆบ้าง

เธอนั้นเป็นคนที่เ ลื่ อ ม ใสและศ รั ท ธ าในทางธ ร ร มเป็นอย่างมาก มักจะใช้ชีวิตอยู่ในทางธ ร ร มเสมอ

โดยผันตัวมาศึกษาธ ร ร มะ อย่างเต็มที่ในช่วงที่กำลังดังเลยทำให้หลายๆคนสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าผิดหวังในรัก

มาหรือเปล่า เพราะเห็นกันอีกทีก็มีแต่ข่าวคราวป ฏิ บั ติธ ร ร มแล้ว ทำเอาเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ก็

เคยมีความรักมีแฟนเหมือนกับคนอื่นๆทั่ไป แต่พอได้ศึกษาธ ร ร มจนรู้สึกเ ลื่ อ มใสเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องการมีคู่ครอง

เหมือนคนอื่น แรกเริ่มก็เกิดจากการที่เป็นคนชอบไปทำทาน เข้าวั ด อยู่บ่อยๆแต่พอนานเข้า ก็อยากจะเข้าใจถึงแก่นแท้

ให้มากขึ้น เลยตดสินใจเข้าไปป ฏิ บั ติ ธ ร ร มอย่างจริงจังดูสักครั้งประจวบเหมาะกับได้มีโอกาสไปที่ประเทศพม่าพอดี

เลยโกนหัวและรักษาศี ลเป็นแม่ชีอย่างเต็มตัว ใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานกว่าเจ็ดเดือน ในตอนแรกก็ไม่อยากกลับมา แต่ด้วยคุณแม่

ของเธอที่กลัวว่าเราจะไม่สึ กแล้วเลยทำให้ท่านเป็นกังวลใจเนื่องจากน้องสาวของเธอเองได้เดินทางสายนี้เหมือนกัน เป็นแม่ชี

อย่างเต็มตัวโดยยึ ดมั่นว่าจะไม่สึ กตลอดทั้งชีวิตคุณแม่ก็กังวลว่าจะไม่มีใครดูแล ทำให้เธอสามารถออกไปป ฏิ บั ติธ ร ร ม

ได้เป็นแค่ครั้งคราว แต่ก็ได้คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นแม่ชีไปทั้งชีวิตเลยเหมือนกัน นอกจากนี้คุณกิ๊กก็ได้เล่าถึงชีวิตประจำวัน

ในตอนที่เป็นแม่ชีว่ากิจวัตรประจำวันก็จะทำเหมือนๆเดิมในทุวัน ใช้เวลานอนไม่มาก วันละประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเท่านั้น

โดยเริ่มตื่นตั้งแต่เวลาตีสองครั้ง จากนั้นก็จะเดินจงกรมหน่งชั่วโมง นั่งมาธิหนึ่งชั่วโมง ต่อมาก็ทานข้าวเช้า ทำธุระส่วนตัว

และนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาเที่ยงก็ทานข้าวเที่ยง ในช่วงบ่ายก็จะศึกษาธ ร ร มะ จนอาบน้ำและเข้านอน ทำซ้ำๆแบบนี้ทุกวัน