น้ำต้มใบชะพูลอุ่นๆ ดื่มวันละ 1แก้ว ประโยชน์เยอะ

น้ำต้มใบชะพูลอุ่นๆ ดื่มวันละ 1 แก้ว ประโยชน์เยอะ

พืชผักสมุนไพรใบชะพลู ที่เรามักเห็นนำมาประกอบในเมนูอาหารได้ อ ย่ า ง หลากหลายเมนู ใบชะพลูเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มักขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเปียกชื้น มีสีเขียวสดมองเห็นเส้นใบได้ อ ย่ า ง ชัดเจน และมีกลิ่นที่เ ฉ พ าะตัว

ในสมัยก่อนรวมถึงในปัจจุบันนี้ ใบชะพูเป็นพืชผักสมุนไพร ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงและดูแลสุ ข ภาพ ร่างกายในด้านต่างๆ ส ร ร พ คุ ณที่เด่นชัดช่วยขับลมในช่องท้อง บำรุงและปรับส มดุ ลร่างกายของเรา ช่วยลดระดับน้ำตาลในโ ล หิ ต

ได้ อ ย่ า ง ดีเยี่ยมซึ่งเหมาะมากๆ สำหรับผู้ที่เป็นเ บ าห ว า นซึ่งในวันนี้เราได้มีสู ต รน้ำส มุ นไพร การต้มใบชะพลู ที่มีส่วนช่วยในการลดเ บ าห ว า น โดยเราจะเติมชะพลูทั้งห้าตั้ง แต่ลำต้นถึงรากของต้นชะพลู มา 1 กำมือจากนั้น

ให้นำไปต้มรวมกับน้ำปริมาณครึ่งหม้อเล็ก โดยเราจะตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆ จากนั้นให้นำมากรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วจะดื่มครั้งละครึ่งแก้ว กาแฟก่อนมื้ออาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น หากคุณดื่ม อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้เป็น อ ย่ า ง ดี

สรรพคุณชะพลู
1 ช่วยทำให้ หายใจได้โล่งมากขึ้น สะดวกขึ้น บรรเทา โ ร ค ห อ บหื ด

ให้ลดลงได้ อาการห วั ดต่างๆ ก็จะดีขึ้นด้วย

2 เคี่ยวใบชะพลู หรือต้มน้ำใบชะพลูดื่มหลังจาก ที่เรารับประทานอาหาร

จะมีส่วนช่วยในเรื่องของ การกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น

3 ใบชะพลูสดให้เรา ล้างน้ำทำความสะอาด และนำมาเคี้ยวสดๆ จะได้รับวิตามินซี

และมีส่วนช่วย ในการต้านอ นุ มู ล อิ ส ร ะ ได้เป็น อ ย่ า ง ดี

4 ใบชะพลูมีปริมาณ ของเบต้าแค โ รทีนมาก ที่มีส่วนช่วยในการบำ รุ ง

และ รั ก ษ า สายตาของเราและมีส่วนช่วยใน การ ม องเห็นได้เป็น อ ย่ า ง ดี

แถมยังช่วยบำรุง ฟั น ของเราให้แข็งแรง

ผักสมุนไพรใบชะพลู มีประโยชน์มากมาย ในด้านของสุขภาพร่างกาย เมื่อรู้แบบนี้แล้วต้องหาใบชะพลู ติ ด บ้ านกันไว้แล้วล่ะค่ะ เพราะสามารถนำมาประกอบเมนูอ า ห า ร และนำมาต้มดื่มเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ ได้ประโยชน์ที่ดีมากๆเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา honestdocs, postsod