7 การสอนลูก สอนลูกบอกลูกยังไง ให้เขาเชื่อฟัง

7 การสอนลูก สอนลูกบอกลูกยังไง ให้เขาเชื่อฟัง

พ่อแม่หลายคนมักจะมีปัญหา ในการพูดพร่ำบอ กลูก ลูกก็มีแต่ไม่เคยรับฟังมีแต่ใช้อ ารมณ์

หากเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ ฉะนั้น วันนี้เราเลยมีวิธี จัดการกับอ ารมณ์ของลูก เผื่อว่าพ่อแม่ท่านใด

จะใช้เป็นแนวทางก็ได้ เพราะการที่ลูกดื้อ ลูกซน มันก็มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอย่ าง

ที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอม พฤติก ร รมของเขา การเลี้ยงดูก็มีส่วน พ่อแม่สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติก ร รมของลูกไปในทางที่ดี ได้ด้วยวิธีการพูด การสื่อส ารกับลูกในเวลา ที่เขาดื้ อ

ซึ่งวิธีการสื่อส า ร ด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร ม

การรับฟังของลูกได้ดีเลยล่ะ โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 – 5 ขวบ เพราะเด็ กจะเริ่มมีความคิด

ของตัวเองแล้ว แต่ว่ายังสื่อสา รและควบคุมอาร มณ์ได้ไม่ค่อยดี เพราะงั้น วันนี้จึงขอเสนอ

7 กลยุทธ์ พูดยังไงให้ลูกเชื่อฟังแม้ลูกกำลังโ มโ หอยู่ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่

จั ดก า รกับอารมณ์ของลูก ได้อย่างถูกวิธี

1 ต้องพูดให้เข้าใจง่ายชับใจความ

เพราะเด็ กวัยนี้ยังไม่สามารถฟังสิ่งต่างๆ หลายๆ อย่ างได้ในเวลาพร้อมๆ กัน

และลูกจะจับใจความได้แค่อย่ างเดียว ถ้าฟังสิ่งที่ย าวๆ เด็ กก็จะงง และลืมง่าย

ฉะนั้นเมื่อลูกกำลังโมโ ห ให้พูดกับลูกแบบที่มัน กระชับ ไม่บ่น บอกแค่ว่า

เขาทำผิ ดอะไร จากนั้นก็ให้โอกาสเขาได้ลองทบ ทวนกับตัวเองว่าผิ ดจริงไหม

ต่อไปก็ค่อยหันหน้าเปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกัน

2 พูดให้ลูก เขาได้คิดด้วยตัวเอง

ลองพูดข้อดีข้อเสี ยให้ลูกได้ลองคิด รวมทั้งคิดถึงผลที่จะตามมา จากการกระทำที่ทำลงไปนั้น

ลูกทำถูกหรือทำผิ ดและการปล่อยให้ลูกได้ลองนั่งคนเดียว

อยู่กับตัวเองบ้าง มันจะช่วยให้อารมณ์ของลูก สงบลงได้เยอะเลยล่ะ

3 เรียกชื่อลูกเสมอ ไม่ว่าจะบอกให้ลูกทำอะไรก็แล้วแต่

เพราะวิธีนี้มันจะช่วยดึงดูดความสนใจ ของลูกน้อยให้เขาหันมาสนใจ

และตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ กำลังพูดโดยวิธีการพูดนั้น

คือให้เรียกชื่อลูก และหยุดเรียกจนกว่าลูกจะหันมามองเราอย่ างตั้งใจ

ถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ ให้เขาเข้าใจใน เรื่องที่ทำให้ลูกโก ร ธ

หรือโ มโ ห แล้วก็ต้องคุยกับลูกด้วย เหตุผลเป็นหลัก อย่าใช้อ ารมณ์

4 ใช้คำพูด ในเชิงบวก

เพราะพ่อแม่ต้องไม่ใช้คำพูดว่า ไม่ หรือ ห้าม กับลูก และปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ

ให้เป็นในด้านบวกมากขึ้น เช่น หากเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอกว่า

อย่าวิ่งนะลูก ให้เปลี่ยนเป็น เดินช้าๆ สิลูก แบบนี้มันน่าฟังกว่า

5 อ่อนโยนแต่ก็เด็ ดข า ด

พ่อแม่ต้องรู้จัก การเลือกใช้คำพูดให้ลูกยอมฟัง เรียกอีกอย่ างว่าอ่อนโยน

แต่เด็ดข า ดนั่นแหละ ใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป ในขณะเดียวกัน

ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหว าดกลั วในคำพูดพ่อแม่

6 ใช้น้ำเสี ยงให้ถูกต้อง ถูกเวลาด้วย

การคุยกับลูกด้วยเสียงที่ดัง ตะโกนกับลูก เขาจะไม่เข้าใจว่า เราต้องการจะสื่ออะไร

ซึ่งอาจจะส่งผลให้เขา ไม่ฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม ฉะนั้น จึงต้องบอกให้เขาฟังว่า

น้ำเสียงแบบนี้ คืออะไรแม่กำลังโก ร ธอยู่ หรือแค่เตือนเพราะเราจะให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการ

ที่อย ากจะสื่อ สิ่งสำคัญเลยคือควรหลี กเลี่ ยง ถ้าเราใช้น้ำเสี ยงที่ดัง ดุลูกบ่อยๆ

อาจทำให้เขาติ ดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัย ที่ไม่ดีตอนโตได้นะ

7 มีทางเลือ กให้ลูก ได้ตัดสินใจบ้าง

เพราะถ้าลูกดื้อ แล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามที่เราพูด เราก็ควรเสนอทางเลือก

ให้เขาได้เลือกเพราะลูกจะรู้สึกมีอำน าจในการตัดสินใจบ้าง

อย่างเช่น ห นูจะเล่นต่อ 1 หรือ 2 นาทีดีนะ ก่อนจะไปอาบน้ำ

พ่อแม่ก็อย่ าลืมว่า ลูกจะโตมาเป็นคนอย่ างไร มันก็เริ่มต้นจากการที่ลูก

ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไร อย ากให้เขาโตมาเป็นคนดี

พ่อแม่อย่างเรา ก็ต้องช่วยสร้างเขาให้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้ให้ได้นะ

ขอขอบ parentsone