วิธีแก้ต้นมะละกอไม่ให้ใบเหลือง ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านใช้เกลือ 1 กำ

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ วิธีแก้ต้นมะละกอไม่ให้ใบเหลือง ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านใช้เกลือ 1 กำ

การเตรียมแปลงปลูก
-ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 ซม.และขุดลึก 50 ซม. เอาดินขึ้นไว้บน ป า ก หลุมอย่าให้โดนหลักเล็กทั้ง 2 ซึ่งจะเป็นหลักบังคับ

-ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก เก่า ๆ ประมาณ 1 พลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดินที่ขุดขึ้นมา และใส่ร๊อกฟอสเฟตลงไปอีก 100 กรัม ถ้าไม่มีร๊อกฟอสเฟตให้ใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ใส่แทนจำนวน 20 กรัม หรือประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลุม คลุกเคล้าดินกับ ปุ๋ ยให้เข้ากันดี แล้วใช้ จ อ บ กลบดินลงหลุมให้เสมอ ป า กหลุม

วิธีการปลูก
-ให้นำ ต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่าง ๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นเอาถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ แหน่งระยะปลูกกลางหลุม

-กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบ ๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว ต้นจะตรงกันทุกแถวแล้วรดนํ้าให้ชุ่มถ้า

-เกษตรกรปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแรงงานในการให้นํ้า โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้ามะละกอจนตั้งตัวได้

-โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง และที่สำ คัญคือช่วงที่มะละกอออก ด อ กติดผลเป็นช่วงที่ต้องการนํ้ามาก การขาดนํ้าจะทำ ให้ ด อ ก ร่ ว ง ผล ร่ ว ง ผลไม่สมบูรณ์

-การให้นํ้ากับต้นมะละกออย่างสมํ่าเสมอ จึงทำให้มะละกอมีผลผลิตสูง โดยเฉพาะมะละกอที่ปลูกในที่ดอน หรือในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีมะละกอใบเหลือง
ส่วนผสม
เกลือ 20 ช้อน หรือ 100 ก.

วิธีทำ
-มะละกอที่ใบ เ ห ลื อ งให้ใส่เกลือ 100 ก. โรยบริเวณโคนต้น แล้วรดน้ำตามทันที เดือนละ 3 ครั้ง เพราะจะช่วยในการบำรุงต้นในส่วนที่ขาดไป

ใช้เท่านี้ก็พอ

-และก็รดน้ำใส่ ปุ๋ ย มะละกอก็จะมาปกติเหมือนเดิม ต้นเขียวงาม ผลดก