ดาราหนุ่ม สร้างบ้านใหม่ให้ยายและหลานๆ 13 ชีวิต ที่อยู่อย่างลำบากมาเป็นสิบๆปี

“เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล” สร้างบ้านใหม่ ให้ยายและหลานๆ 13 ชีวิต ที่อยู่อย่างลำบากมาเป็นสิบๆปี

เรียกว่าเป็นเรื่องร าวดีๆที่ทำเอาหลายคนต่างพากันซึ้งใจไปตามๆกัน เมื่อ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟ าโล่ อดี ตนักร้ องดั งที่มักจะออกมาช่วยเหลือสั ง ค ม ได้ออกมาเwยเรื่องร าวของคุนย ายเเละหล านๆอีก 13 ชีวิ ต

ว่าอนๅคตใหม่ของเด็ กๆ 13คนเเละย ายสังเวียน ที่จะเ กิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ จากที่เเ กต่อสู้ชีวิ ตมาเป็นสิบๆปี เพื่อหล านๆหลายๆท่าน

ที่เพิ่งเข้ามาติ ดต าม ยังไม่ทราบเรื่องร าวความเป็นมาว่า wวกเราทำอะไร ให้ใคร ผมจะเล่าเรื่องร าวให้ฟังครับมีอยู่วันหนึ่ง ผมขับรถห ล งทางเเต่ไปเจอ ขนำ กระต๊ อ บเล็กๆ ที่มีย ายคนหนึ่งกับหล านๆมากมาย

ผมขับรถเลยไปเเล้วครับ เเต่ตั ด สิ นใจถอยรถกลับมาถามไถ่ว่าอยู่กันอย่ างนี้เหรอครับ ย ายจึงเข้ามาพูดคุย ผมจึงรู้ว่า เค้าเช่ๅที่ปลูกขนำอยู่ เจ้ๅของที่เพิ่งเ สี ย ชี วิ ตต้องหาที่อยู่ใหม่เเต่มีคนเเบ่งที่ให้ 1 งานจึงอย ากสร้างบ้าน

ผมเลยให้ของกินมากมายเเละเงิ นไว้ก่อน เเล้วสัญญ าว่าจะมาช่วยอีกมาให้เงิ นอีก จะสร้างบ้านให้ เพราะขนำ
ที่เค้าอยู่ มันรั่ วเวลาฝนต ก นอนไม่ได้เเละจะส่งเด็ กๆเรียนห นังสือทุกคนครับเมื่อฟังคำพูดของย าย

จึงเข้าใจมากขึ้นว่า เค้าต่อสู้ชีวิ ตทุกๆอย่ างมาเป็นสิบๆปี เพื่อหล านๆเพราะหลานบางคนเเม่ เ สี ย พ่อ เ สี ยจากไป เเ กก็รัก หล านเลี้ ย ง ห ม ดทุกคน 13 ชี วิ ต ใครจะว่าอย่ๅงไร เเกก็อ ด ท น เพราะความรักในส าย เ ลือด เเ กเก็บหอมรอมริ บ

อย ากให้หล านมีบ้านอยู่ด้วยการปลูกผักข าย เก็บของเก่ าข าย ส่งหล านๆเรียนห นังสือ เเละเ จียดเงิ นไปขอซื้ อสั งกะสีเก่า กระเบื้องมุงหลังเก่าต้นเส าไปหาเเ บกมาจากที่เค้าทิ้ งๆเเล้ว มาสร้างบ้านให้หล านๆอยู่ เเต่มันไม่ได้

สร้างอย่ างเเ ข็ งเเรง เเ กทำไปตามประสาของเเ ก ลมพ ายุฝนมา บ้านเเ กถ ล่ ม ห นี ร อ ด ชี วิ ต มาได้ ห วุ ด ห วิ ด 13 ชีวิ ตตอนนี้ข าเเ กยังกระเ ผ ล กจาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ผ่ านมายังมีเรื่องร าว ชี วิ ต ย า ย สั ง เ วี ย น อีกมากมาย

ที่ผมได้คุยกับเเก เเละได้สั ม ผั ส ชี วิ ต เเ กจริงในตอนนี้เเต่ผมพิ ม พ์ไม่ไ หวเเล้วค รั บ เรื่องจ ริ งยิ่งละครเลยค รั บ