ความพยายามสู่ความสำเ ร็จ จ ากลูกชาวนา สู่ “ปลัดอำเภอ” ตามที่ตั้งใจไว้

พาชมเรื่องราวดีๆ ของสาวสู้ชี วิต เรื่องราวที่จะทำให้เห็นว่า ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินความพยายาม ปลัดอำเภอสาวที่ได้ชื่อว่า เป็นปลัดที่อายุน้อยที่สุด

จุดเริ่มต้นจากชีวิตลูกชาวนา ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

ก่อนที่จะเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสามารถจบปริญญาโทรในวัย 22 ปี เรื่องราวของปลัดอำเธอคนนี้น่าสนใจมาก

เมื่อแรงบันดาลใจในการมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ คือ ต้องการเป็นข้าราชการให้พ่อแม่ภูมิใจ และอยากจะบริการประชาชน จึงเลือกสอบตำแหน่งนี้

หากพูดถคงการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ปลักอำเภอสาวคนนี้เล่าว่า สมัครติวกับติวเตอร์ และซื้อหนังสือมาอ่าน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอ่านหนังสือจนจำแม่น

แหล่งที่มา : ปลัดอำเภอพันธุ์เหล็ก