ทูลกระหม่อมฯ ทรงแนะให้รีบจองวัคซีนของสหรัฐ ที่สู้กับเ ชื้อกล ายพั นธุ์ได้ดี

ทูลกระหม่อมฯ ทรงแนะวัคซีนรุ่น 2 ให้จองแบบมีประสิทธิภาพอย่าง Novavax เพื่อสู้กับเ ชื้อกล ายพั นธุ์ได้ดี


เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เกี่ยวกับทรงแนะนำประชาชนถึงการรับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ต่อต้ านเชื้อไ วรั สกลายพันธุ์

ทูลกระหม่อม ทรงระบุว่า “อยากแนะนำให้เราได้รีบสั่งจองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เป็นวัคซีน generation 2 อย่าง Novavax ของสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นวัคซีนประเภท Protein-Subunit ซึ่งสามารถต่อสู้กับเชื้อ Variants คือพวกเ ชื้อไวรั สกล ายพั นธุ์ได้ดีขึ้นไปอีกจากวัคซีน Generation 1 ที่มีประสิทธิภาพนะคะ ขอส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วย #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย