แห่ชื่นชม ผู้ใหญ่บ้านยกบ้านตัวเอง เป็นที่กักตัวกลุ่มเ สี่ยงทั้งตำบล

เป็นอีกเรื่องราว ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกบ้านเป็นอย่างมาก หลังผู้ใหญ่บ้านหญิงที่ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้ยกบ้านของตัวเองเป็นสถานที่กักตัวผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยทางเพจ สารจิตร นิวส์ ได้ออกมาเผยว่า “ที่ตำบลสารจิตร มีผู้ใหญ่บ้านหญิงยอมให้บ้านตัวเองใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเ สี่ยง 10 จังหวัดตามที่รัฐบาลกำหนด จึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนสูง

พบนางนงค์ลักษณ์ ก้านเขียว ผอ.รพ.สต.สารจิตร และนายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) และคณะ กำลังประชุมหารือเรื่องการดำเนินการจัดสถานที่เพื่อไว้สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเ สี่ยง

จากการสอบถาม นายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านแก่งและตำบลสารจิตร ให้สัมภาษณ์ว่า

ตนได้รับมอบหมายจากนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้ลงพื้นที่ประสานกับท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อหาสถานที่สำหรับใช้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเ สี่ยงที่จะกลับมายังภูมิลำเนา อำเภอศรีสัชนาลัย

ซึ่งกำหนดจะมีสถานที่กักตัวดังกล่าวทุกตำบลได้มีการดำเนินการกันเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแต่ที่ตำบลสารจิตร ที่เป็นตำบลสุดท้ าย เนื่องจากที่ผ่านมา ได้ประชุมฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ ตกลงกันว่าใช้สถานที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร(หลังเก่า) ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสารจิตร

แต่ก็มีประชาชนคั ดค้ าน จึงยกเลิก และหารือกันรอบที่สองได้สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสารจิตร แต่ก็ถูกประชาชนคั ดค้ าน รายสุดท้ ายคือ สำนักสงฆ์ วัดโป่ง ศรัทธาธรรม แต่ก็ถูกคั ดค้าน จนสุดท้ายมาได้บ้านของผู้ใหญ่ทรรศวรรณ ลิสวน (ผู้ใหญ่นุช) ดังกล่าว

ทางด้านนางทรรศวรรณ ลิสวน ผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ใหญ่นุช) หญิง หมู่ที่ 12 ให้สัมภาษณ์ว่า ตน มองเห็นถึงความสำคัญเรื่องการแพร่ร ะบ าดของโร คโควิ ด19 ที่กำลังระบาด จึงเสนอบ้านของตนเองให้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเ สี่ยง

และผู้ที่เดินทางมาก็เป็นลูกหลานคนสารจิตร เป็นญาติพี่น้องกันเราไม่สมควรรังเกียจพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ป่ วยเป็นโรคโควิด19 แต่อย่างใด เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่ ระบ าดในตำบลเรา เพราะโรคนี้ทำให้เ สียทั้งชีวิ ตและทำให้เศรษฐกิจแย่ลงตนจึงยกบ้านหลังดังกล่าวให้สำหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเ สี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ร ะบา ดในชุมชน”

“สมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านของจริง”